Nemecký veľvyslanec Joachim Bleicker sa zaujíma o situáciu v ÚPN

23. augusta, práve na výročie Paktu o neútočení medzi Hitlerom a Stalinom, ktorý sa stal Dňom pamiatky na obete totalitných režimov, navštívila nemecké veľvyslanectvo delegácia z Ústavu pamäti národa na čele s predsedom Správnej rady ÚPN Ondrejom Krajňákom.

Rokovala s veľvyslancom pánom Joachimom Bleickerom a jeho zástupcom Petrom Primusom. Nemeckí partneri sa zaujímali predovšetkým o situáciu v ÚPN v súvislosti s navrhovanou novelou Zákona o pamäti národa. Obe strany sa zhodli, že snahy okliešťovať pôsobenie pamäťových inštitúcií nie je iba problém Slovenska, ale je to širší európsky problém súvisiaci so stále ešte prebiehajúcim procesom vysporiadavania sa s totalitnými režimami, ktoré boli v minulom storočí prítomné v Európe. Hrozby nacionalizmu, rasizmu a rôznych foriem totality nie sú ani v dnešnej Európe zažehnané. Obe strany potvrdili záujem rozvíjať spoluprácu pri objasňovaní zločinných režimov minulosti. Predseda Krajňák pozval pána veľvyslanca Bleickera na podujatia organizované v rámci Festivalu slobody, čo bolo s vďakou prijaté.

Peter Primus, zástupca veľvyslanca; Ondrej Krajňák, predseda SpR ÚPN; Joachim Bleicker, veľvyslanec; Peter Juščák, hovorca ÚPN; Pavol Kossey, koordinátor ÚPN pre zahraničné záležitosti.

Peter Primus, zástupca veľvyslanca; Ondrej Krajňák, predseda SpR ÚPN; Joachim Bleicker, veľvyslanec; Peter Juščák, hovorca ÚPN; Pavol Kossey, koordinátor ÚPN pre zahraničné záležitosti.

Joachim Bleicker, veľvyslanec a Ondrej Krajňák, predseda SpR ÚPN.

Foto: Michaela Vita (Tlačové a kultúrne oddelenie veľvyslanectva SRN)

Vytlačiť