Návšteva veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko

V utorok 2. februára 2010 Ústav pamäti národa navštívil veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko v Slovenskej republike so sídlom v Bratislave Dr. Axel Hartmann. V mene ÚPN ho privítal predseda Správnej rady ÚPN Ivan A. Petranský.
Nemecký veľvyslanec sa zaujímal o činnosť a doterajšie výsledky práce ÚPN, ako aj jeho zámery na najbližšie obdobie. Ocenil širokú škálu činností ústavu, ktorý sa popri mapovaní štruktúr represívnych orgánov pôsobiacich na Slovensku venuje aj edukačnej a osvetovej činnosti. Pán Hartmann zároveň vyjadril záujem podporiť spoločné nemecko-slovenské aktivity pri odhaľovaní minulosti.

Foto: Veľvyslanec SRN Dr. Axel Hartmann s doprovodom

Veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko Dr. Axel Hartmann s doprovodom

Foto: sprava Dr. Axel Hartmann s doprovodom, J. Pálffy, Ivan A. Petranský a M. Gula

Sprava: Dr. Axel Hartmann s doprovodom, hovorca ÚPN Ján Pálffy, predseda Správnej rady ÚPN Ivan A. Petranský a riaditeľ sekcie evidencií Marian Gula

Foto: Branislav Kinčok, ÚPN

Vytlačiť