Návšteva veľvyslanca Francúzskej republiky

Vo štvrtok 14. januára 2010 Ústav pamäti národa navštívil mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Francúzskej republiky v Slovenskej republike so sídlom v Bratislave Henry Cuny. V mene ÚPN ho privítal predseda Správnej rady ÚPN Ivan A. Petranský.

Francúzsky veľvyslanec sa zaujímal o dôvody a proces vzniku ÚPN, ako aj o aktuálne otázky jeho pôsobenia. Vedúci pracovníci ÚPN predstavili činnosť jednotlivých organizačných zložiek ústavu a aktuálne projekty, na ktorých ústav pracuje. V neformálnom rozhovore sa obe strany podelili so svojimi skúsenosťami s komunistickým režimom a vyrovnávaním sa súčasnej spoločnosti s jeho dedičstvom.

Veľvyslanec Francúzskej republiky ocenil výsledky a užitočnosť práce Ústavu pamäti národa, pričom mu vyjadril podporu pri plnení jeho úloh.

Foto: zľava M.Gula, I. Petranský, O. Podolec, J. Pálffy a Henry Cuny s doprovodom

Foto: Branislav Kinčok, ÚPN

Vytlačiť