Logo

Návšteva Post Bellum v ÚPN

V stredu 17. júna sme na pôde ÚPN privítali predstaviteľov českého Post Bellum. Táto nezisková organizácia už od roku 2001 vyhľadáva, nahráva a zverejňuje spomienky a svedectvá pamätníkov kľúčových udalostí 20. storočia. Do jej ťažiskového projektu pod názvom Paměť národa už v minulosti hojne prispel aj ÚPN. Túto plodnú spoluprácu chcú obe strany obnoviť a efektívnejšie v nej pokračovať, čo bolo hlavnou témou pracovného stretnutia za účasti predsedu Správnej rady ÚPN dr. Jána Pálffyho, riaditeľa Post Bellum Mikuláša Kroupu a tiež prevádzkového riaditeľa Jana Poloučka.

Výsledkom stretnutia bola obojstranná ochota na tvorbe a rozvinutí nových spoločných projektov, vzájomnom dopĺňaní databáz, získavaní grantov a kreovaní nahrávacieho štúdia.

Návšteve predchádzala čerstvá spolupráca na príprave rozhlasovej relácie v cykle Českého rozhlasu pod názvom Príběhy 20. století, ktorej výsledok v textovej a audio podobe nájdete na stránke

https://plus.rozhlas.cz/starej-se-o-rodinu-bud-v-tom-lepsi-nez-ja-prosil-pred-popravou-heliodor-pika-8225592

ÚPN navštívili J. Polouček a M. Kroupa (uprostred) z českého Post Bellum

ÚPN navštívili J. Polouček a M. Kroupa (uprostred) z českého Post Bellum

Foto: A. Púčiková, ÚPN

Vytlačiť