Návšteva komisára Jána Figeľa

Vo štvrtok 23. apríla 2009 Ústav pamäti národa navštívil komisár EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež Ján Figeľ. V mene ÚPN ho privítal predseda Správnej rady ÚPN Ivan A. Petranský.

Vedúci pracovníci ÚPN Jánovi Figeľovi predstavili činnosť jednotlivých organizačných zložiek ústavu a realizáciu zákonom stanovených úloh. Oboznámili ho s projektmi medzinárodnej spolupráce ale tiež s problémami, s ktorými sa ústav pri svojej činnosti stretáva. Hlavný problém, s ktorým sa ústav - popri finančnom a personálnom poddimenzovaní – potýka je absencia vlastnej budovy ÚPN.

Komisár Figeľ ocenil výsledky a užitočnosť práce ústavu ako aj dôležitosť jeho začlenenia do medzinárodnej siete partnerských inštitúcií.

Foto: Riaditeľ sekcie evidencií Marian Gula a komisár Ján Figeľ.

Riaditeľ sekcie evidencií Marian Gula a komisár Ján Figeľ.

Foto: zľava J. Ondriáš, I. Petranský, J. Sivoš a P. Dubovský.

Podpredseda SpR ÚPN Ján Ondriáš, predseda SpR ÚPN Ivan A. Petranský, zástupca sekcie dokumentácie Jerguš Sivoš a zástupca Archívu ÚPN Patrik Dubovský.

Foto: zľava M. Gula, J. Figeľ, J. Ondriáš, I. Petranský, J. Sivoš

Foto: ÚPN

Vytlačiť