Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Návšteva členov akademického spolku z Viedne na ÚPN

Ústav pamäti národa 7. apríla 2016 navštívila skupina členov Viedenského spolku akademikov z Rakúska.

Návšteva na pôde ústavu sa začala krátkym predstavením akademického spolku a pokračovala prednáškou na tému „Zabudnúť alebo odpustiť?" ktorú predniesol predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák. V nasledujúcej diskusii sa návštevníci zaujímali o históriu ÚPN, jeho poslanie a aktivity.

Program pokračoval projekciou filmu z produkcie ÚPN pod názvom Sviečková manifestácia alebo Bratislavský Veľký piatok a po nej si hostia prezreli fotografie z udalostí vojenskej okupácie ČSSR vojskami Varšavskej zmluvy v auguste 1968. Exkurzia na ústave pokračovala návštevou a prehliadkou Archívu ÚPN. Po jej skončení sa hostia presunuli do centra Bratislavy, kde navštívili miesta spojené s históriou období neslobody v rokoch 1939-1989.

Členovia akademického spolku vyjadrili spokojnosť s návštevou na ÚPN, ktorá im poskytla množstvo informácií z oblastí, o ktoré sa zaujímajú. Pre ÚPN bola aktivita opätovnou príležitosťou, ako prezentovať svoju činnosť a dosiahnuté výsledky aj pre zahraničných záujemcov venujúcich sa historickým témam, medzi ktoré obdobie neslobody a zločiny s ním spojené nepochybne patria.

Vytlačiť