Nastolenie komunistického režimu v Československu vo februári 1948 a jeho dôsledky pre spoločnosť

Ústav pamäti národa v spolupráci s Ústavom pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky a Národnou radou Slovenskej republiky organizuje vedeckú konferenciu Nastolenie komunistického režimu v Československu vo februári 1948 a jeho dôsledky pre spoločnosť, ktorá sa koná v dňoch 20. - 21. februára 2018 v priestoroch historickej budovy NR SR na Župnom námestí 12 v Bratislave.

Podujatie sa koná pod záštitou predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Danka. Konferencia prinesie najnovšie výsledky vedeckého výskumu o začiatkoch komunistického režimu v bývalom Československu, pričom sa zameria na dôsledky februárového prevratu na všetky sféry spoločnosti. S príspevkami vystúpi väčšina popredných slovenských a českých historikov, ktorí sa zaoberajú výskumom tohto obdobia našich dejín.

Vzhľadom na bezpečnostné opatrenia pri vstupe do priestorov historickej budovy NR SR nahláste, prosíme, svoju účasť na adrese andrea.pucikova@upn.sk do 15. februára 2018.

Vytlačiť