Národný socializmus a regionálna identita vo východnej Európe. Ideológia, expanzia moci, trvanie

Medzinárodná interdisciplinárna konferencia

Európska sieť Pamäť a Solidarita (Varšava) v spolupráci so svojimi partnermi Spolkovým ústavom pre kultúru a dejiny Nemcov vo východnej Európe (Oldenburg, Nemecko), Ústavom súčasných dejín (Nemecko) a Ústavom pamäti národa (Slovensko) organizujú medzinárodnú a interdisciplinárnu konferenciu Národný socializmus a regionálna identita vo východnej Európe. Ideológia, expanzia moci, trvanie.

Cieľom konferencie je preskúmať stratégie prenikania vplyvu a mocenskej expanzie národného socializmu vo východnej Európe. Konferencia bude posudzovať na jednej strane otázky ako napr. vzťahy medzi územnou a etnickou politikou národného socializmu, na druhej strane regionálne identity a štátne záujmy východoeurópskych krajín. Konferencia bude aj porovnávať rozličné regióny so zreteľom na politickú inštrumentalizáciu a kultúrny dopad ideológií.

Konferencia sa bude konať v priestoroch veľvyslanectva Slovenskej republiky v Berlíne v dňoch 24. – 25. októbra 2013. Rokovacími jazykmi budú anglický a nemecký.

Prihlášky na konferenciu s krátkym abstraktom príspevku posielajte do 30. apríla 2013 na e-mailovú adresu ns-regions@enrs.eu

Vytlačiť