Národná rada SR vzala na vedomie výročnú správu ÚPN za rok 2013

Po prerokovaní ročnej účtovnej uzávierky vo vláde SR, a následne po odporučení Výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny Národnej rady SR, došlo v programe rokovania 37. schôdze Národnej rady SR 18. septembra 2014 k prerokovaniu aj Výročnej správy o činnosti Ústavu pamäti národa (ÚPN) za rok 2013. Správu dokumentujúcu prvý rok pôsobenia pod svojim vedením predstavil predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák. V rozprave k predloženej správe zareagoval značný počet poslancov, ktorí sa vyjadrili k činnosti ÚPN, dosiahnutým výsledkom, ale aj významu verejnoprávnej ustanovizne zriadenej zákonom č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 – 1989. Zazneli aj kritické vyjadrenia poslancov k činnosti niektorých členov Správnej rady, ale neobišli ani aktuálne problémy so sídlom ústavu, ktorému od 30. októbra 2014 skončí zmluva o výpožičke priestorov v budove Ministerstva dopravy a regionálneho rozvoja SR, ktoré odmietlo podpísať jej predĺženie. V následnom hlasovaní bola Výročná správa o činnosti ÚPN za rok 2013 súhlasom 81 prítomných poslancov vzatá na vedomie.

Vytlačiť