Najnovšie knihy ÚPN

Rad publikácií vydaných Ústavom pamäti národa sa rozšíril o nové knihy v rámci edícií Monografie, Zborníky a Memoáre.

Knihy si môžete objednať na adrese distribucia@upn.gov.sk

Vytlačiť