Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Na zasadaní vedenia ENRS vo Varšave aj o projektoch ÚPN

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák sa 21. apríla 2016 zúčastnil zasadania riadiaceho výboru Európskej siete Pamäť a Solidarita v poľskej Varšave. Predmetom rokovaní bolo okrem iného aj hodnotenie prípravy a realizácie spoločných projektov partnerských krajín siete ENRS, ako aj schvaľovanie projektov plánovaných na rok 2016.

Členovia riadiaceho výboru prehodnotili aj finančnú štruktúru a plánované projektové výdaje na aktuálny i budúci rok. Slovenská delegácia prezentovala okrem vlajkových projektov ÚPN, ktorými sú každoročne konaný Festival slobody v mesiaci november, a edícia informatívno - vzdelávacích letákov pre mladú generáciu, študentov a širokú verejnosť, aj nadchádzajúce stretnutie ministrov spravodlivosti krajín EÚ, ktoré sa uskutoční pri príležitosti celoeurópskeho Dňa pamiatky obetí totalitných režimov 23.augusta 2016 v Bratislave a na ktorej organizácii ÚPN aj participuje. Okrem tohto programu boli súčasťou rokovaní aj prípravy na nadchádzajúce stretnutie poradných orgánov ENRS, ktoré sa uskutoční v máji 2016 v Budapešti. Vo večerných hodinách na pozvanie riaditeľa Slovenského inštitútu vo Varšave Milana Novotného vykonal predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák na pôde inštitútu pre jeho návštevníkov prednášku na tému pod názvom „Otvorenie archívov ŠtB na Slovensku a s tým spojené dôsledky." Prednášky sa zúčastnil aj zástupca prezidenta poľského IPN Pawel Ukielski.

Rokovanie Steering Comitee ENRS.

Rokovanie Steering Comitee ENRS.

Predseda Správnej rady ÚPN počas jeho prednášky.

Predseda Správnej rady ÚPN počas jeho prednášky.

Účastníci prednášky v Slovenskom inštitúte vo Varšave

Účastníci prednášky v Slovenskom inštitúte vo Varšave.

Riaditeľ Slovenského inštitútu vo Varšave Milan Novotný, predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák a Pawel Ukielski IPN.

Riaditeľ Slovenského inštitútu vo Varšave Milan Novotný, predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák a Pawel Ukielski IPN.

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák a Pawel Ukielski z IPN v neformálnom rozhovore.

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák a Pawel Ukielski z IPN v neformálnom rozhovore.

Foto: Marian Turza, ÚPN


Vytlačiť