Na Slovensko prichádza Expres slobody!

V Bratislave na Námestí SNP sa 8. septembra 2014 zastaví Expres slobody so svojim verejným sprievodným programom. Členovia jeho posádky popri prezentácii dobových fotografií dokumentujúcich udalosti súvisiace s pádom komunistických režimov v krajinách bývalého východného bloku, absolvujú aj stretnutie s jedným z lídrov Nežnej revolúcie Jánom Budajom. Súčasťou sprievodného programu počas zastávky Expresu slobody na Slovensku bude workshop s umelcom Michalom Murínom a stretnutie s poprednými slovenskými výtvarníkmi Rudolfom Sikorom, Jozefom Jankovičom a Miroslavom Cipárom v bratislavskej Umelke, kde v roku 1989 spomenutí umelci pomáhali zakladať hnutie Verejnosť proti násiliu.

Expres slobody je medzinárodná kampaň organizovaná Európskou sieťou Pamäť a Solidarita (European Network Remembrance and Solidarity), v rámci ktorej bude 20 mladých historikov, novinárov a umelcov cestovať po stopách prelomového roku 1989 vo viacerých európskych krajinách. Ústav pamäti národa, ako člen Európskej siete pamäť a solidarita, je partnerom a organizátorom slovenskej časti programu kampane. Výprava sa začala 30. augusta v poľskom meste Gdansk a jej účastníci postupne navštívia Maďarsko, Rumunsko, Slovensko, Českú republiku a Nemecko. Ich cesta sa skončí 13. septembra v Berlíne. Súčasťou programu je outdoorová výstava Cesty k roku 1989 – roku zmeny. Východná a Stredná Európa 1939 – 1989, ktorá zdôrazňuje politické a spoločenské procesy vedúce k rozdeleniu Európy na dve sféry vplyvu, a zároveň rozpráva príbeh rozdielnych ciest stredoeurópskych národov k slobode a demokracii, prezentujúc jedinečnosť zmien ktoré sa začali v roku 1989. Prvé prezentácie sa uskutočnia v októbri a v novembri, postupne v mestách Berlín, Budapešť a Varšava. Virtuálna verzia výstavy bude k dispozícii na webovej stránke kampane www.freedomexpress.enrs.eu. V roku 2015 by mala výstava zavítať aj na Slovensko.

“Táto cesta je dôležitá, pretože nám pripomína udalosti, ktoré sa stali v roku 1989. Jedna dôležitá vec, ktorá by mala byť výsledkom tohto projektu je poznanie, že krajiny strednej a východnej Európy boli kľúčom k zmenám a stále zostávajú kľúčové”, povedal Dariusz Rosiak, poľský spisovateľ a novinár, ktorý bude cestovať so skupinou ako koordinátor. Počas návštev najdôležitejších miest spojených s rokom 1989 sa budú mladí ľudia zúčastňovať workshopov a rôznych podujatí.

Program zahŕňa otvorenie Európskeho centra Solidarity v Gdansku, workshop okrúhleho stola vo Varšave a stretnutia s aktérmi historických udalostí – duchovným vodcom rumunskej revolúcie v roku 1989 László Tőkésom, lídrom Nežnej revolúcie na Slovensku Jánom Budajom, či členmi legendárnej hudobnej skupiny v Československu Plastic People of the Universe. 20 členov výpravy pochádza z 10 štátov a boli vybratí v rámci výberového procesu. Sú medzi nimi štyria ľudia z Nemecka, traja zástupcovia Českej republiky a Poľska, dvaja Slováci, Rumuni a Ukrajinci a po jednom zástupcovi Kostariky, Maďarska, Moldavska a Veľkej Británie. Sú to absolventi filozofie, žurnalistiky, sociológie, politických vied, informatiky a umeleckých škôl. Každý, kto sa o projekt zaujíma, môže prostredníctvom blogu a webovej stránky www.freedomexpress.enrs.eu sledovať cestu týchto mladých ľudí.

Vytlačiť