Na seminári o petícii katolíkov v roku 1988

Pri príležitosti 25. výročia ukončenia veľkej podpisovej akcie Podnety katolíkov k riešeniu situácie veriacich občanov v ČSSR z roku 1988, známej aj pod názvom 31-bodová petícia, zorganizoval Ústav pamäti národa 23. mája 2013 seminár spojený s verejnou diskusiou. Podujatie sa uskutočnilo v Poľskom inštitúte v Bratislave, kde svoje príspevky predniesli František Mikloško, Mons. Ladislav Stromček a Ján Šimulčík. Z ich príspevkov sa účastníci dozvedeli o vzniku samotnej myšlienky uskutočniť podpisovú akciu, o priebehu zbierania podpisov na Slovensku, ako aj o vplyve, ktorý mala petícia na ďalší vývoj udalostí. V celom Československu sa pod petíciu podpísalo 510 590 občanov, pričom zo Slovenska sa podarilo získať 291 284 podpisov, čo bolo množstvo, ktoré ďaleko presiahlo očakávania organizátorov i štátnych orgánov. Tento vysoký počet ľudí, ktorí sa podpísaním petície vystavovali riziku rôznych postihov, poukázal na skutočnosť, že veriaci občania prestávali mať strach z represií a prenasledovania zo strany totalitného komunistického režimu.

Vytlačiť