Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Múzeum SNP a OZ Krásny Spiš ukončili osemročný výskum o Slovákoch v zajateckých táboroch NKVD v rokoch 1939 - 1956

Múzeum Slovenského národného povstania po ôsmich rokoch intenzívneho výskumu zavŕšilo projekt s názvom "Slováci v zajateckých táboroch NKVD v rokoch 1939 – 1956". Rovnako bol ukončený projekt Občianskeho združenia Krásny Spiš "Lepšie neskoro ako nikdy", ktorý prebiehal od roku 2015 súbežne s archívnym výskumom.

V priebehu tohto výskumu sa ukázalo, že sa v Ruskom štátnom vojenskom archíve (archív RGVA) nachádza niekoľko tisíc záznamov obyvateľov bývalého Československa, ktorí prešli systémom GUPVI (Hlavná správa vojenských zajatcov a internovaných). Systém fungoval nezávisle na u nás známom systéme GULAG.

Po dlhoročnom úsilí a v spolupráci s Občianskym združením Krásny Spiš, Ústavom pamäti národa a Ústavom pro studium totalitních režimů sa Múzeu SNP podarilo tieto záznamy získať a priviezť na Slovensko. K ich získaniu pomohla finančná pomoc Nadácie EPH a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR z dotačnej schémy Ľudské práva, ale aj ostatných súkromných osôb.

Pozývame všetkých, ktorí sa o túto etapu dejín zaujímajú na prezentáciu dosiahnutých výsledkov, ktorá sa uskutoční 26. apríla 2017 o 17:00 v priestoroch Vzdelávacieho centra Múzea Slovenského národného povstania, Tulská 39, Banská Bystrica.

Pozvánka 2017-04-26

Vytlačiť