Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Múzeum obetí komunizmu v Košiciach otvorili aj zástupcovia Ústavu pamäti národa

Dňa 24. júna 2021, v pamätný deň obetí komunistického režimu, v Košiciach slávnostne otvorili Múzeum obetí komunizmu, prvé múzeum svojho druhu na Slovensku prinášajúce verejnosti v atraktívnej a modernej forme príbehy obetí a svedectvá ľudí, ktorých perzekúcie komunistického režimu priamo zasiahli. V rámci múzea je zriadená aj knižnica samizdatovej a exilovej literatúry (Knižnica Rudolfa Fibyho). Na slávnostnom otvorení vystúpil popri riaditeľovi Múzea Pavlovi Hricovi, spolupracovníkoch na tomto projekte, predstaviteľoch miestnej samosprávy a cirkevnej hierarchie aj predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ján Pálffy. Ústav pamäti národa je odborným garantom múzea, pričom návštevníci majú možnosť zoznámiť sa s príbehmi obetí, ktoré Múzeu sprostredkoval ÚPN ako výsledok systematického zbierania svedectiev Oral History pracovníkmi ÚPN.

Súčasťou slávnostného otvorenia múzea bola popri tlačovej konferencii a príhovoroch pozvaných hostí aj panelová diskusia historikov, ktorí v jednotlivých blokoch analyzovali rôzne perzekúcie, ktoré obyvateľov postihli po nástupe komunistického režimu. V diskusii, ktorú moderoval pracovník ÚPN Peter Jašek, vystúpili aj historik Ústavu Branislav Kinčok, ktorý hovoril o politických procesoch v 50. rokoch, a pracovník Archívu ÚPN Peter Mikle, ktorý analyzoval tému obetí železnej opony. Prípadní záujemcovia o diskusiu si ich vystúpenia, ako aj ďalších pozvaných hostí, môžu pozrieť on-line na linkoch

Diskusie - Branislav Kinčok - Koniec 40-tych rokov - YouTube

Diskusie - Peter Mikle - Železná opona - YouTube

Súčasťou múzea je aj interaktívna mapa obetí komunistického režimu, na ktorej môžu ľudia vyhľadávať obete nielen podľa kategórie perzekúcií, ale aj na základe ich domovskej príslušnosti. Ľudia z celého Slovenska môžu vďaka mape spoznať mená rodákov z ich miest a obcí, ktorí boli prenasledovaní v období vlády komunistického režimu.

Link na mapu: Mapa (obetekomunizmu.sk)

Na tlačovej konferencii vystúpili zľava Peter Jašek (ÚPN), Ján Šimulčík (o.z. samizdat.sk), Pavol Hric (riaditeľ Múzea), František Neupauer (o. z. Nenápadní hrdinovia) a Peter Ďuriš (agentúra Amadeus). Foto: Alexandra Keselicová

Na tlačovej konferencii vystúpili zľava Peter Jašek (ÚPN), Ján Šimulčík (o.z. samizdat.sk), Pavol Hric (riaditeľ Múzea), František Neupauer (o. z. Nenápadní hrdinovia) a Peter Ďuriš (agentúra Amadeus). Foto: Alexandra Keselicová

Priestory Múzea zločinov komunizmu. Foto: Alexandra Keselicová

Priestory Múzea zločinov komunizmu. Foto: Alexandra Keselicová

Riaditeľ Múzea Pavol Hric. Foto: Alexandra Keselicová

Riaditeľ Múzea Pavol Hric. Foto: Alexandra Keselicová

Na slávnostnom otvorení vystúpil aj Vladimír Palko, aktivista tajnej cirkvi a bývalý minister vnútra SR. Foto: Alexandra Keselicová

Na slávnostnom otvorení vystúpil aj Vladimír Palko, aktivista tajnej cirkvi a bývalý minister vnútra SR. Foto: Alexandra Keselicová

Mapa obetí komunizmu. Foto: Alexandra Keselicová

Mapa obetí komunizmu. Foto: Alexandra Keselicová

Predseda Správnej rady ÚPN Ján Pálffy pri príhovore. Foto: Alexandra Keselicová

Vytlačiť