Logo

Ministerka Žitňanská odhalila pamätnú tabuľu venovanú obetiam nacizmu

Podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská spolu s maďarským a rakúskym ministrom spravodlivosti odhalili pamätnú tabuľu venovanú maďarským Židom, ktorí trpeli a umierali rukou príslušníkov jednotiek SA z Viedne v pracovnom tábore Engerau (Petržalka).

Ceremóniu organizovalo ministerstvo spravodlivosti v spolupráci s Ústavom pamäti národa, Židovskou náboženskou obcou Bratislava, Rakúskym veľvyslanectvom, Veľvyslanectvom Maďarska, Veľvyslanectvom Izraela na Slovensku, Rakúskou výskumnou agentúrou pre povojnovú spravodlivosť a Rakúskym kultúrnym fórom. Zúčastnili sa na nej a prítomným sa prihovorili aj maďarský minister spravodlivosti László Trócsányi, rakúsky minister spravodlivosti Wolfgang Brandstetter, konzulka Veľvyslanectva štátu Izrael Avital Gershon a historička Ústredného rakúskeho výskumného centra povojnovej justície Claudia Kuretsidis-Haider.

„Málo Bratislavčanov dnes vie o existencii tohto tábora. Neznalosť histórie dávam do súvislosti so súčasným stavom v spoločnosti. Pokiaľ totiž aktuálne dianie – nenávistné prejavy na internete, protižidovské výpady, spochybňo vanie liberálnej demokracie – nevieme dať do súvisu s minulosťou, hroziace nebezpečenstvo môže našej pozornosti unikať. Preto je dobré poukazovať na historické momenty a súvislosti," uviedla pri tejto príležitosti ministerka Lucia Žitňanská.

„Zišli sme sa tu, aby sme sa hlbšie zamysleli nad tragédiou a nezmyselným vraždením maďarských Židov na sklonku II. svetovej vojny. Ich jedinou "vinou" bolo iba to, že sa narodili ako Židia. Vieme, že nijaké slová nedokážu zahojiť rany, ktoré sú tak hlboké a boľavé. Je nám to úprimne ľúto. Preto dnes, konečne po 72 rokoch sa zišli zástupcovia mnohých krajín Európy, aby obetiam Petržalskej tragédie odhalili pamätnú tabuľu," dodal predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrej Krajňák.

Maďarský minister spravodlivosti pri tejto príležitosti hovoril aj o potrebe brániť ďalšiemu šíreniu extrémizmu a radikalizmu.

„Dnešná slávnostná spomienka nám pripomína, že v našich krajinách sa ani nie tak dávno mohol extrémizmus a radikalizmus stať štátnou ideológiou a praxou. Propagácia nenávisti, verbálne násilie, má aj v dnešnej dobe podobne hrozné následky, akým je terorizmus. Na to musíme dať rozhodnú odpoveď právneho štátu. Aby nás už nikto nemohol zbaviť ani nášho mieru, ani našich ideálov," doplnil minister spravodlivosti Maďarska László Trócsányi.

Minister spravodlivosti Rakúska vyzdvihol význam pripomínania si a vzdelávania mladej generácie.

„Je našou povinnosťou uistiť sa, že historické ponaučenia budú vnímané a vypočuté, a to najmä mladou generáciou, ktorá je našou budúcnosťou. Musí sa stať imúnnou na zákerný vírus nebezpečných totalistických ideológií, ktoré sú stále medzi nami. Opäť tu máme hlásateľov nenávistných prejavov putujúcich naprieč Európou a bezohľadne zneužívajúcich naivný idealizmus mladých ľudí na svoje vlastné účely," povedal vo svojom prejave W. Brandstetter.

Pracovný tábor Engerau (Petržalka) bol zriadený v roku 1944 na vtedajšom území Tretej ríše. Na výstavbe takzvaného Východného valu tu pracovalo približne 1700 maďarských Židov prevažne vo veku od 15 do 75 rokov, ktorí tu denne umierali na následky podchladenia, hladu či brutálneho zaobchádzania zo strany nacistických dozorcov.


Ministerka spravodlivosti L. Žitňanská spolu s maďarským ministrom spravodlivosti L. Trócsányim (vľavo) a rakúskym ministrom spravodlivosti W. Brandstetterom (vpravo) odhaľujú pamätnú tabuľu.

Ministerka spravodlivosti L. Žitňanská spolu s maďarským ministrom spravodlivosti L. Trócsányim (vľavo) a rakúskym ministrom spravodlivosti W. Brandstetterom (vpravo) odhaľujú pamätnú tabuľu.

Zľava predseda správnej rady Ústavu pamäti národa O. Krajňák, bratislavský rabín B. Myers, rakúsky minister spravodlivosti W. Brandstetter, konzulka Veľvyslanectva štátu Izrael A. Gershon, ministerka spravodlivosti L. Žitňanská, maďarský minister spravodlivosti L. Trócsányi, rakúsky veľvyslanec na Slovensku H. Carl a huslista a hudobník J. M. Händler.

Zľava predseda správnej rady Ústavu pamäti národa O. Krajňák, bratislavský rabín B. Myers, rakúsky minister spravodlivosti W. Brandstetter, konzulka Veľvyslanectva štátu Izrael A. Gershon, ministerka spravodlivosti L. Žitňanská, maďarský minister spravodlivosti L. Trócsányi, rakúsky veľvyslanec na Slovensku H. Carl a huslista a hudobník J. M. Händler.

Modlitbu kadish za obete predniesol bratislavský rabín Baruch Myers.

Modlitbu kadish za obete predniesol bratislavský rabín Baruch Myers.

Claudia Kuretsidis-Haider z Rakúskeho výskumného centra pre povojnovú justíciu roky zameriava archívno-historický výskum na takzvaný Engerauský proces.

Claudia Kuretsidis-Haider z Rakúskeho výskumného centra pre povojnovú justíciu roky zameriava archívno-historický výskum na takzvaný Engerauský proces.

Slávnostnú ceremóniu uviedol predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák.

Slávnostnú ceremóniu uviedol predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák.

Historik Ján Endrödi zo Sekcie dokumentácie ÚPN približuje históriu tábora v Petržalke.

Historik Ján Endrödi zo Sekcie dokumentácie ÚPN približuje históriu tábora v Petržalke.

Foto: Andrea Púčiková, ÚPN

Vytlačiť