Milan Hudaček: Rudolf Šesták a jeho informácie k osobe Vendelína Javorku

Nároky totalitných režimov dosahujú svoju spokojnosť v prehodnocovaní hodnôt. Podobne robia aj ľudia, ktorí sa rozhodnú ideológiu režimu nasledovať a vo vízii benefitov ju aj uplatňovať v osobnom už prehodnotenom živote. V duchu totalitnej vízie budúcnosti sveta prehodnotil svoj život aj Rudolf Šesták, predseda aktívnej náboženskej skupiny Rodina, ktorá po roku 1950 upadla do nemilosti komunistického režimu. Jej predseda bol odsúdený na 23 rokov straty slobody a pod vplyvom totalitných ideálov vo väzení, zmení svoju hodnotovú stupnicu v prospech komunistickej spoločnosti, ktorú chce aktívne utvárať ako jej agent. Nežiadúce osoby sleduje v ich nekomunistických úmysloch a referuje o nich Bezpečnostným orgánom. Jeho ambície povýši Bezpečnostná služba výnimočným zámerom urobiť z neho Vatikánskeho agenta slúžiaceho komunistickému svetu. Na čas mu prerušia väzenský trest a on sa votrie do priazne jezuitských pátrov Vendelína Javorku a Jozefa Jurovského, aby sa s ich pomocou mohol pripraviť na tajný odchod do Ríma. Vo svojich krokoch urobí viacero chýb pre ktoré ho nakoniec Pražská bezpečnostná centrála neschváli pre špionáž v zahraničí. Jeho životný príbeh je plný zvratov, ale aj pri prehodnocovaní mnohých aspektov ľudskej kultúry, zlo ostalo zlom a dobro dobrom aj v ére komunizmu.

Vytlačiť