Logo

Milada Polišenská - Čechoslováci v gulagu a československá diplomacie 1945-1953

Obrázok obálky knihy Milada Polišenská - Čechoslováci v gulagu

Autorka na základe dlhoročného štúdia našich i zahraničných archívov prináša doposiaľ neznámy pohľad na stále sa oslabujúce a po roku 1948 už často len formálne úsilie o návrat odvlečených československých občanov z táborov nútených prác v ZSSR.

Okrem iných príloh je mimoriadne zaujímavý zoznam viac než 7 400 osôb (pri mnohých aj s odkazom na archívne pramene) odvlečených čs. občanov.

Zoznam deportovaných (formát PDF, veľkosť súboru: 4,7 MB)

Cena: vypredané


Vytlačiť