Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Metodológia

Oral History ako prameň poznania obdobia neslobody (príbehy pamätníkov)
Prednáška približuje osudy prenasledovaných ľudí v období neslobody. Súčasťou prednášky sú krátke videá ich svedectiev, ako aj charakteristika metodológie, ktorú používajú pracovníci ÚPN pri získaní svedeckých výpovedí.
Lektori: Mgr. Ján ENDRŐDI; Mgr. Lukáš GLESKKontakt:
Mgr. Michal KEIM
e-mail: michal.keim@upn.gov.sk
tel: 02 / 593 003 39
mob.:+421 948 250 761

Vytlačiť