Medzinárodný workshop o vzdelávaní a šírení vedomostí z archívov bývalých tajných polícií

V Budapešti sa 7. decembra stretli predstavitelia inštitúcií združených v Európskej sieti úradov spravujúcich písomnosti tajnej polície na medzinárodnom workshope, ktorého cieľom bola diskusia o možnostiach využitia materiálov uložených v archívoch bývalých tajných polícií vo vyučovacom procese, ako aj vzdelávanie verejnosti a publikovanie materiálov z týchto archívov.

Generálny riaditeľ hosťujúcej inštitúcie, maďarského Historického archívu štátnobezpečnostných služieb, dr. Gergő Bendegúz Cseh pri privítaní účastníkov workshopu zdôraznil potrebu aktívnej prezentácie týchto materiálov na verejnosti, či už formou sprístupnenia v bádateľni archívu, diskusných pásiem alebo interaktívnymi projektmi na internete.

Po exkurzii do archívu nasledovali rokovania workshopu, v rámci ktorých zástupcovia partnerských inštitúcií prezentovali vlastné projekty zamerané na edukáciu mladých a zviditeľňovanie archívov tajných služieb v spoločnosti. Najmä nemeckí a poľskí partneri predstavili projekty venované vzdelávaniu mladých ľudí. Poľská strana prezentovala okrem vyučovacích pomôcok aj krátke dokumentárne filmy a stolové hry. Zástupca Ústavu pamäti národa Peter Jašek zdôraznil potrebu zúčastňovať sa prednášok na školách a prezentoval aj projekty Sila svedectva a Skladačky o totalitarizme, ktoré Ústav pamäti národa na poli vzdelávania realizuje.

Z diskusií vyplynuli spoločné témy a projekty. Workshop zároveň ukázal potrebu prehĺbenia vzájomnej spolupráce a nevyhnutnosť zamerať sa na vzdelávanie ako jednu z budúcich ťažiskových aktivít inštitúcií spravujúcich archívy bývalých tajných polícií.

Účastníci seminára na spoločnej fotografii

Prezentácia riaditeľky archívu poľského IPN

Rokovanie workshopu

Foto: ABTL

Vytlačiť