Medzinárodné vedecké kolokvium Železná opona a tragické príbehy útekov

V stredu 17. októbra 2012 sa v Hoteli Hradná brána v Devíne uskutoční medzinárodné kolokvium Železná opona a tragické príbehy útekov. Cieľom podujatia je prezentácia príbehov Železnej opony a spôsobov stráženia hraníc socialistických štátov s krajinami s demokratickou formou vlády a ich špecifiká v domovskej krajine bádateľov, ako aj vybraný tragický prípad pokusu prekonať Železnú oponu. Zároveň je cieľom Ústavu pamäti národa, v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a Európskou sieťou Pamäť a Solidarita, prezentovať pripravovaný projekt osadenia pamätných tabúľ obetiam Železnej opony a rekonštrukciu dobových ženijno-technických prostriedkov používaných Pohraničnou strážou.

Vytlačiť