Medzinárodné kolokvium v Berlíne

11. 5. 2011

Pri príležitosti 20. výročia prijatia deklarácie Slovenskej národnej rady k odsunu Karpatských Nemcov sa 9. mája 2011 konalo v Berlíne medzinárodné kolokvium KARPATSKÍ NEMCI A SLOVÁCI. SPOLUŽITIE V SLOBODNÝCH I NESLOBODNÝCH ČASOCH. Jeho hlavnými organizátormi boli Ústav pamäti národa, Karpatendeutsches Kulturwerk Slowakei e.V a Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berlíne. V prvej časti sa poprední slovenskí i nemeckí historici zaoberali dejinami spolužitia oboch národov na Slovensku a v následnej panelovej diskusii hovorili bývalí slovenskí a nemeckí politici o politickom a historickom význame pamätnej deklarácie. Príspevky účastníkov budú publikované v pripravovanom zborníku.

Foto: Príhovor predsedu SpR ÚPN Ivana A. Petranského

Príhovor predsedu Správnej rady ÚPN Ivana A. Petranského

Foto: Účastníci diskusného panelu

Účastníci diskusného panelu

Foto: Ondrej Podolec, ÚPN

Vytlačiť