Medzinárodné kolokvium k 25. výročiu Paneurópskeho pikniku

Pri príležitosti 25. výročia konania Paneurópskeho pikniku na rakúsko-maďarskej hranici pri Šoproni v roku 1989 sa vo Viedni v Rakúsku 13. augusta 2014 zúčastnil  predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák na medzinárodnom vedeckom kolokviu venovanom jednému z historických medzníkov urýchľujúcich pád totalitných režimov v štátoch bývalého socialistického  bloku v Európe.

Podujatie sa uskutočnilo pod gesciou Inštitútu Ludvika Boltzmanna a jeho riaditeľa Stefana Karnera, s ktorým ÚPN rozvíja aktivity v rámci medzinárodnej spolupráce. Popri prednášateľoch z radov zástupcov Diplomatickej akadémie vo Viedni a veľvyslanectiev Nemecka a Maďarska v Rakúsku, so svojou prednáškou za ÚPN vystúpila aj slovenská historička Dr. Beáta Katrebová Blehová. V príspevkoch sa prednášajúci venovali hodnoteniu obdobia, ktoré predchádzalo konaniu pikniku, ale aj tomu, čo po ňom nasledovalo. Počas konania kolokvia sa predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák stretol s prof. Stefanom Karnerom, aby prerokovali možnosti ďalšej spolupráce medzi oboma inštitúciami, zvlášť však možnosť vydania slovenského prekladu knihy prof. Karnera pod názvom Stoj! Tragédie na Železnej opone.

Vytlačiť