Medzinárodná vedecká konferencia Sloboda v neslobode: Príspevok disentu a médií k pádu totality

Ústav pamäti národa Vás pri príležitosti 20 rokov od pádu totality pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu Sloboda v neslobode: Príspevok disentu a médií k pádu totality.

Odvážni ľudia v čase neslobody vytvárali prostredníctvom samizdatov a ilegálneho vysielania „slobodné územia“, na ktorých mohli slobodne dýchať tisícky čitateľov Náboženstva a súčasnosti, Bratislavských listov, Serafínskeho sveta, Zrna, Altamiry, Fragmentu K a ďalších, ako aj poslucháči Hlasu Ameriky, Slobodnej Európy či Vatikánskeho rozhlasu. Nielen tvorcovia, ale aj recipienti boli zárodkom, z ktorého vyklíčili novembrové udalosti. Čím ďalej sa vzďaľujeme od magického roka 1989, tým intenzívnejšie si musíme pripomínať osudy týchto hrdinov, ich činov a odkazu. K demokratizačným zmenám nemalou mierou prispeli aj západné médiá, ktoré pravidelne informovali o znásilňovaní ľudskej slobody a dôstojnosti v krajinách východného bloku.

Konferencia sa uskutoční na pôde Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (Hrabovská cesta 1, Ružomberok) 2. decembra 2009 v čase od 9.00 do 16.00 hod.

Organizátormi konferencie sú Katedra žurnalistiky FF KU, Katedra histórie FF KU a Ústav pamäti národa v spolupráci s vedeckým časopisom Otázky žurnalistiky.

Viac informácií spolu s prihláškou nájdete na stránke http://www.otazkyzurnalistiky.sk/.

Vytlačiť