Medzinárodná vedecká konferencia o činnosti československých spravodajských služieb v Rakúsku v rokoch 1945-1989

V Bratislave sa v Rakúskom kultúrnom inštitúte v dňoch 30. septembra - 2. októbra 2015 uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia pod názvom „Činnosť československých spravodajských služieb v Rakúsku v rokoch 1945-1989". Ústav pamäti národa v spolupráci s rakúskym Inštitútom Ludwiga Boltzmanna, českým Ústavom pro studium totalitních režimů a Veľvyslanectvom Rakúskej republiky na Slovensku pripravili už jej III. pokračovanie.

Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili aj mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Rakúskej republiky na Slovensku Helfried Carl, poslanec NR SR Pavol Hrušovský a zástupcovia veľvyslanectiev jednotlivých krajín na Slovensku, v Rakúsku a Českej republike. Prítomní boli aj riaditeľ Inštitútu Ludwiga Boltzmanna prof. Dr. Stefan Karner, riaditeľ Ústavu pre štúdium totalitných režimov Zdeněk Hazdra, riaditeľka Archívu bezpečnostních složek Světlana Ptáčníková a poprední odborníci zaoberajúci sa obdobím komunistických režimov a činnosťou komunistických tajných služieb. Po projekcii filmu z produkcie ÚPN pod názvom „V tieni času" sa popri príhovoroch oficiálnych hostí prítomným účastníkom prihovoril aj predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák. Podobne ako jeho predrečníci vyzdvihol význam konferencie a jej hlavnej témy a ako povedal: „Chápadlá bývalej Štátnej bezpečnosti, ako mocenského a represívneho nástroja komunistického režimu v bývalom Československu siahali ďaleko za hranice železnej opony. Jej nástrahám sa nevyhli ani tí, ktorí žili v bezpečí demokracie. V čase studenej vojny však bolo neutrálne Rakúsko dôležitým miestom stretu dvoch politických blokov. Ústav pamäti národa je poctený tým, že môže patriť do tria inštitúcií, ktorých odborníci sa spojili, aby spoločne skúmali problematiku týkajúcu sa významnej, aj keď smutnej časti histórie našich krajín."

Slávnostné otvorenie podujatia bolo spestrené aj kultúrnym vystúpením študentov umeleckej školy v Bratislave. Konferencia v ďalších dňoch pokračovala prednáškami spojenými s panelovými diskusiami a workshopom pre študentov. Niekoľko desiatok odborníkov na históriu a činnosť tajných služieb pokračovalo v tom, čo začalo máji roku 2010 v oblasti výskumu činnosti československých tajných služieb v Rakúsku. Rakúski, českí a slovenskí odborníci oboznámili účastníkov konferencie s výsledkami a poznatkami zo spoločného výskumu v archívoch vo Viedni, Prahe a Bratislave. Podobne ako v roku 2012 na prvej konferencii v Raabs an der Thaya v Rakúsku, či na druhej konferencii v roku 2013 v Telči na Morave, aj teraz v Bratislave prednášali a diskutovali o Európe v období tzv. studenej vojny, rezidentúrach ŠtB v zahraničí, operáciách čs. spravodajských služieb na rakúskom území, o pohľade na činnosť čs. spravodajských služieb v Rakúsku zo strany krajín NATO, o prechodoch hranice v materiáloch STAPO a rakúskeho ministerstva zahraničných vecí, o propagande a médiách, či o archívoch a archívnych dokumentoch a možnostiach ich historického využitia.

V závere podujatia predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák poďakoval organizátorom za ich úsilie, ktoré viedlo k jej úspešnému príbehu. Zdôraznil ešte raz význam skúmania obdobia neslobody pre súčasnosť a zvlášť mladú generáciu. Výsledky výskumov, ktoré boli témou konferencie, budú prezentované vo vedeckých zborníkoch. Je pozitívne, že ÚPN je súčasťou tohto výskumu.

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák, prof. Stefan Karner - riaditeľ Ludwig Boltzmann Inštitútu Graz, Svetlana Ptáčníková - riaditeľka Archivu bezpečnostních zložek Praha, Helfried CARL - rakúsky veľvyslanec na Slovensku a Zdeněk Hazdra - riaditeľ Ústavu pro studium totalitných režimů z Prahy.

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák, prof. Stefan Karner - riaditeľ Ludwig Boltzmann Inštitútu Graz, Svetlana Ptáčníková - riaditeľka Archivu bezpečnostních zložek Praha, Helfried CARL - rakúsky veľvyslanec na Slovensku a Zdeněk Hazdra - riaditeľ Ústavu pro studium totalitných režimů z Prahy.

Riaditelia inštitúcií organizujúcich konferenciu o „Činnosti československých spravodajských služieb na území Rakúska v rokoch 1945 – 1989" počas neformálneho rozhovoru.

Riaditelia inštitúcií organizujúcich konferenciu o „Činnosti československých spravodajských služieb na území Rakúska v rokoch 1945 - 1989" počas neformálneho rozhovoru.

Účastníci konferencie v Rakúskom kultúrnom inštitúte v Bratislave.

Účastníci konferencie v Rakúskom kultúrnom inštitúte v Bratislave.

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák privítal ako hlavný organizátor a hostiteľ účastníkov medzinárodnej konferencie v Bratislave.

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák privítal ako hlavný organizátor a hostiteľ účastníkov medzinárodnej konferencie v Bratislave.

Program medzinárodnej konferencie svojim vystúpením obohatili žiaci Základnej umeleckej školy z Karlovej Vsi pod vedením pána Vladislava Katrinca.

Program medzinárodnej konferencie svojim vystúpením obohatili žiaci Základnej umeleckej školy z Karlovej Vsi pod vedením pána Vladislava Katrinca.

Foto: Marian Turza, ÚPN

Vytlačiť