Medzinárodná vedecká konferencia FEBRUÁR 1948 A SLOVENSKO

Pri príležitosti 60. výročia Februárových udalostí v roku 1948 sa 14.-15.2.2008 konala v Bratislave vedecká konferencia

FEBRUÁR 1948 A SLOVENSKO

Pod záštitou podpredsedu vlády a ministra školstva Slovenskej republiky Jána Mikolaja ju usporiadal Ústav pamäti národa v spolupráci s Historickým ústavom SAV, Slovenským historickým ústavom Matice slovenskej, Právnickou fakultou UK a Pedagogickou fakultou UK.

Udalosti, po ktorých komunisti ovládli bývalé Československo na viac ako štyri desaťročia rezonovali v troch desiatkach príspevkov odborníkov zo Slovenskej akadémie vied, Vojenského historického ústavu, Múzea SNP v Banskej Bystrici, Národnej banky Slovenska a tiež účastníkov z Českej republiky a Poľska. Zaznamenané budú v zborníku, ktorý ÚPN plánuje vydať v tomto roku. Podujatie sa uskutočnilo s láskavou podporou Konrad-Adenauer-Stiftung v amfiteátri Právnickej fakulty UK.

Počas konferencie bola v galérii Knižnice mesta Bratislavy sprístupnená výstava, ktorá potrvá do 7.3.2008.

Informácie aj na www.vitaznyfebruar.sk

Vytlačiť