Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Medzinárodná konferencia pri príležitosti Európskeho dňa pamiatky obetí totalitných režimov

edzinárodné podujatie pokračovalo v utorok 23.8.2016 v bratislavskej Redute, kde sa uskutočnilo panelové pracovné zasadnutie zástupcov pamäťových inštitúcií pod gesciou Európskej únie a Platformy európskej pamäte a svedomia. Témou pracovného zasadnutia bolo „Spravodlivosť a vyrovnávanie sa so zločinmi totalitných režimov z pohľadu trestného práva". Podujatie otvoril predseda SR ÚPN Ondrej Krajňák. Privítal ministra spravodlivosti Estónskej republiky, Urmasa Reinsalu, ktorý je iniciátorom Tallinského vyhlásenia ministrov spravodlivosti členských štátov únie a zástupcov Európskych pamäťových inštitúcii, na čele s prof. Jánom Rydelom, predsedom riadiaceho výboru Európskej siete Pamäť a solidarita. Pripomenul dôležitosť konferencie a ocenil jeho bohaté zastúpenie. Povedal, že komunistické zločiny neboli nijakou náhodou, ale cieleným ničením ľudských osudov.

Výkonná riaditeľka Platformy európska pamäť a svedomie Neela Winkelmann predstavila inštitúciu a povedala, že po piatich rokoch činnosti má 51 členov v Európe a Amerike. Pripomenula, že zločiny komunizmu, ako boli politické procesy, prenasledovanie inak zmýšľajúcich, násilné vysťahovávanie, zabíjanie pozdĺž hraníc a pod., neboli nikdy vyšetrené ani potrestané. Hlavným cieľom inštitúcie, ktorú zastupuje je dosiahnuť, aby bol stíhaný celý reťazec zodpovedných za tieto zločiny.

Zdeněk Hazdra, riaditeľ českého Ústavu pro studium totalitních režimů pripomenul, že komunistická strana v Českej republike naďalej pôsobí a naďalej šíri svoju ideológiu. Je to aj dôsledkom nepotrestania komunistických zločinov.

Neela Winkelmann povedala, že poraziť komunizmus sa celkom nepodarilo aj preto, že nezávislé súdy sú istou kontinuitou minulého obdobia. Preto bolo treba nájsť iný spôsob ako s týmito zločinmi vysporiadať. Preto navrhla podporiť aktivitu estónskeho ministra spravodlivosti. Cieľom tejto práce je zriadiť medzinárodný ústav pre vyšetrenie zločinov komunizmu.

Predseda Správnej rady ÚPN, Ondrej Krajňák vo svojom príspevku povedal: „Už 25 rokov od pádu železnej opony prechádza naša krajina procesom sebareflexie. Zmeny na lepšie časy začali Nežnou revolúciou. A pre mnohých bývalých politických väzňov sa touto víziou aj skončili. Úlohou našej inštitúcie je úplné, nestranné a vyvážené hodnotenie obdobia neslobody. Skúmať zločiny nacizmu a komunizmu a tiež postarať sa aj o legislatívnu nápravu, ktorá sa týka ešte žijúcich obetí totalitných režimov. V roku 2008 podal ÚPN na GP 45 trestných podaní v súvislosti so zabitím na hraniciach. Podania boli zamietnuté s odôvodnením, že skutok sa stal v súlade s vtedy platnými zákonmi. Iba skutky proti ľudskosti nemôžu byť premlčané. To je aj jeden z dôvodov, prečo na Slovensku doteraz nebol nikto potrestaný. Do dnešného dňa bývalý príslušníci ŠtB poberajú výsluhové dôchodky aj za obdobie kedy škodili. A naopak prenasledovaní bývalí politickí väzni dnes sotva prežijú zo svojich dôchodkov."

Uvedomujeme si, že „Základom pre uzmierenie a budovanie budúcnosti je spravodlivosť. ÚPN považuje za nutné preskúmať možnosť nadnárodnej spolupráce s cieľom zvážiť vytvorenie špeciálnej inštitúcie na vyšetrovanie komunistických zločinov tak, ako boli odsúdené nacistické zločiny."

Na konferencii vystúpilo 11 zástupcov národných a nadnárodných pamäťových inštitúcii z krajín strednej a východnej Európy. Do diskusie sa zapojilo spolu 17 zástupcov organizácií, ktoré sa zaoberajú problematikou vyrovnávania sa so zločinmi bývalých totalitných režimov.

„Odborné výstupy a odporúčania tejto konferencie sú garantované skúsenosťami krajín Únie a tým nadobúdajú vážnosť a legitimitu na medzinárodnej a tiež celoeurópskej úrovni," uviedol Ondrej Krajňák a pripomenul, že základom pre uzmierenie a budovanie budúcnosti je spravodlivosť.

Navrhované vyhlásenie, ktoré na začiatku konferencie predniesla výkonná riaditeľka Platformy európskej pamäti a svedomia Neela Winkellman bolo schválené v nasledujúcom znení:

Zástupcovia inštitúcii a organizácii pôsobiacich v oblasti vyrovnávania sa s totalitnou minulosťou na pôde Európy, ktorí sa zišli v Bratislave na Slovensku, dňa 23. augusta 2016 pri príležitosti Európskeho dňa pamiatky obetí totalitných režimov, podporujú snahy vedené ministerstvom spravodlivosti Estónskej republiky od 23. augusta 2015, ktorých cieľom je založenie nadnárodnej inštitúcie, alebo medzinárodného právneho orgánu, ktorý sa bude zaoberať nevyriešenými zločinmi totality.

V rámci slovenského predsedníctva sa 23. augusta konala v Bratislavskej Redute ministerská konferencia na tému „Radikalizácia na vzostupe v EÚ“. Konferencie sa zúčastnili delegáti z 20 krajín Európy, ministri spravodlivosti a zástupcovia pamäťových inštitúcii.

V rámci slovenského predsedníctva sa 23. augusta konala v Bratislavskej Redute ministerská konferencia na tému Radikalizácia na vzostupe v EÚ". Konferencie sa zúčastnili delegáti z 20 krajín Európy, ministri spravodlivosti a zástupcovia pamäťových inštitúcii.

Ministerka spravodlivosti SR, pani Lucia Žitňanská v príhovore účastníkom konferencie.

Ministerka spravodlivosti SR, pani Lucia Žitňanská v príhovore účastníkom konferencie.

V čase tlačovej konferencie o radikalizme na otázky novinárov reaguje  prvý z ľava Eurokomisár  pre vzdelanie, kultúru, mládež a šport, pán Tibor Navracsics. Ďalej ministerka spravodlivosti SR pani Lucia Žitňanská a predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák.

V čase tlačovej konferencie o radikalizme na otázky novinárov reaguje prvý z ľava Eurokomisár pre vzdelanie, kultúru, mládež a šport, pán Tibor Navracsics. Ďalej ministerka spravodlivosti SR pani Lucia Žitňanská a predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák.

Súčasťou druhého panelu ministerskej konferencie je téma:  „Spravodlivosť a vyrovnávanie sa so zločinmi totalitných režimov z pohľadu trestného práva“.  Garantom odborného panelu je Ústav pamäti národa a Európska sieť pamäť a solidarita.

Súčasťou druhého panelu ministerskej konferencie je téma: „Spravodlivosť a vyrovnávanie sa so zločinmi totalitných režimov z pohľadu trestného práva". Garantom odborného panelu je Ústav pamäti národa a Európska sieť pamäť a solidarita.

Za predsedníckym stolom z ľava prof. Ján Rydel, predseda riadiaceho výboru Európskej siete Pamäť a solidarita, Urmas Reinsalu, minister spravodlivosti Estónskej republiky, Dr. Neela Winkelmann, výkonná riaditeľka Platformy európskej pamäti a svedomia, Dr. Ondrej Krajňák, predseda Správnej rady ÚPN, Michal Kotlárik, generálny riaditeľ sekcie medzinárodného práva Ministerstva spravodlivosti SR.

Za predsedníckym stolom z ľava prof. Ján Rydel, predseda riadiaceho výboru Európskej siete Pamäť a solidarita, Urmas Reinsalu, minister spravodlivosti Estónskej republiky, Dr. Neela Winkelmann, výkonná riaditeľka Platformy európskej pamäti a svedomia, Dr. Ondrej Krajňák, predseda Správnej rady ÚPN, Michal Kotlárik, generálny riaditeľ sekcie medzinárodného práva Ministerstva spravodlivosti SR.

Zástupcovia pamäťových inštitúcií v druhom panely konferencie.

Zástupcovia pamäťových inštitúcií v druhom panely konferencie.

Foto: Ján Endrödi, ÚPN

Vytlačiť