Medzinárodná konferencia Politický exil zo strednej a východnej Európy

Ústav pamäti národa a Európska sieť Pamäť a Solidarita v spolupráci s Ústavom národnej pamäti (Poľsko), Študijným centrom pre národné zmierenie (Slovinsko) a Nemeckou spoločnosťou pre štúdium východnej Európy (Nemecko) budú v dňoch 19. - 20. novembra 2013 v Bratislave organizovať medzinárodnú vedeckú konferenciu Politický exil zo strednej a východnej Európy. Perspektívy, motívy, stratégie a aktivity na Východe a na Západe 1944 – 1989. Konferencia si kladie za cieľ analyzovať politický exil z krajín bývalého sovietskeho bloku. Konferencia bude skúmať význam akcií exilových organizácií v boji proti komunistickým režimom v strednej a východnej Európe. Rozsah ich aktivít bol veľmi široký. Od priamej finančnej podpory domácich protikomunistických hnutí cez zasielanie kníh a časopisov, informovanie vlád a verejnosti demokratických štátov o živote za „železnou oponou“ až po šírenie protikomunistickej propagandy do východnej Európy prostredníctvom rozhlasového vysielania. Abstrakt príspevku účastníka a vyplnenú prihlášku pošlite do 15. júla 2013 na adresu peter.jasek@upn.gov.sk.
Viac informácií ku konferencií obsahuje výzva a prihláška.

Vytlačiť