Medzinárodná konferencia Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945 – 1989

1. Panel

Archívy bezpečnostných zložiek ako zdroj k aktivitám NKVD/KGB (Okrúhly stôl)

Moderátor: Univ. Prof. Dr. Stefan Karner (Rakúsko)

Univ. Prof. Dr. Stefan Karner (Rakúsko), PhDr. Ladislav Bukovszky (Slovenská republika), PhDr. Pavel Žáček, PhD. (Česká republika), Gergö Bendegúz Cseh (Maďarsko), Bartolomiej Jaworski (Poľsko), Dr. Nikita V. Petrov (Rusko), Ralf Blum (Nemecko)

2. Panel

Od sovietskych poradcov v satelitných štátoch k sovietskym bezpečnostným školám

Moderátor: János M. Rainer, Ph.D. (Maďarsko)

Rafal Wnuk, PhD. (Poľsko): Sovietski podporovatelia poľského komunistického bezpečnostného aparátu. Úloha NKVD v boji proti poľskému antikomunistickému undergroundu v Poľsku (Poľsko 1944 – 1945)

Radek Schovánek (Česká republika): Spolupráca medzi KGB a československým oddelením technického zariadenia

Ladislau-Antoniu Csendes, PhD. (Rumunsko): Prístupy NKVD/KGB a kontrola strany v rumunských tajných službách a v armáde v období 1948 – 1964

Magdolna Baráth, PhD. (Maďarsko): Sovietski poradcovia v orgánoch maďarskej štátnej bezpečnosti

PhDr. Jan Kalous (Česká republika): Štěpán Plaček, jeho predstava československej bezpečnosti a sovietski agenti (1945 – 1948) – vzťahy a okolnosti príchodu sovietskych poradcov do Československa

3. Panel

Stredná a východná Európa ako východisko k spravodajskému
prenikaniu na Západ

Moderátor: Mgr. Petr Kopal (Česká republika)

Christopher Adam, M.A. (Kanada): Pohľady cez Atlantik – Maďarská štátna bezpečnosť a kanadskí Maďari, 1956 – 1989

Asoc. Prof. Dr. Arvydas Anušauskas (Litva): Obdobie ekonomickej reštrukturalizácie a technológie spravodajských služieb. Litovský faktor

Stefano Bottoni, PhD. (Taliansko): Varšavský pakt a Vatikán, 1963 - 1985. Nové poznatky z maďarských a rumunských archívov štátnej bezpečnosti

Andrzej Grajewski, PhD. (Poľsko): Operácie spravodajských služieb Sovietskeho bloku proti Vatikánu

Slawomir Lukasiewicz, PhD. (Poľsko): Aktivita poľskej komunistickej tajnej služby proti Európskemu hospodárskemu spoločenstvu (EHS)

Dr. Walter Süss (Germany): Konferencia o bezpečnosti a spolupráci v Európe z pohľadu východonemeckej tajnej služby v 70-tych rokoch

Mgr. Peter Rendek (Slovenská republika): Operácia ALAN – Vzájomná spolupráca československej spravodajskej služby a sovietskej KGB v jednom z najväčších prípadov úniku bezpečnostných informácií NATO v období 1982 - 1986

4. Panel

Spolupráca NKVD/ KGB so satelitnými štátnobezpečnostnými službami

Moderátor: Wladyslaw Bulhak, PhD. (Poľsko)

László Ritter, M.A. (Maďarsko): Spolupráca sovietsko-maďarských spravodajských služieb na začiatku Studenej vojny

PhDr. Petr Blažek (Česká republika): Operatívne oddelenie MV ČSSR v Moskve

PhDr. Prokop Tomek (Česká republika): Systém zjednotenej databázy poznatkov nepriateľov v československých pomeroch

Bernd-Rainer Barth (Nemecko): Aféra Noel-Field

Dr. Georg Herbstritt (Berlín, Nemecko): Odmietnutá spolupráca: Vzťah Stasi – Securitate

5. Panel

Aktivity NKVD/KGB v okupovanej Nemeckej demokratickej republike (NDR) a v Rakúsku

Moderátor: Dr. Roger Engelmann (Nemecko)

Dr. Jörg Morré (Nemecko): Modelovanie obrazu nepriateľa. Zatýkania NKVD ako príprava začiatku politickej práce polície v sovietskej okupačnej zóne NDR v rokoch 1945-1956

Dr. Barbara Stelzl-Marx (Rakúsko): “Smrť špiónom”: Sovietska kontrarozviedka v Rakúsku 1945 – 1955

Mag. Harald Knoll (Rakúsko): Odhalenie skupiny CIC 430 sovietskou rozviedkou v sovietskej okupačnej zóne v Rakúsku

Mag. Dieter Bacher (Rakúsko): Komunistická rozviedka medzinárodne? Kontakty medzi KGB a Komunistickou stranou Rakúska počas začiatkov Studenej vojny (Rakúsko 50te roky)

Dr. Nikita V. Petrov (Rusko) – Dr. Jan Foitzik (Nemecko): Sovietsky bezpečnostný aparát v sovietskej okupačnej zóne/NDR. Štruktúra, úlohy a spolupráca s východonemeckými úradmi.(NDR 1945-1954)

PhDr. Pavel Žáček, PhD. (Česká republika): KGB a československá zahraničná špionáž proti Západnému Nemecku pred rokom 1961

6. Panel

Zhodnotenie konferencie (Okrúhly stôl)

Moderátor: Miroslav Lehký (Slovenská republika)

Otázky medzinárodnej spolupráce, nevyhnutnosť európskeho diskurzu pre odhaľovanie komunizmu, konferencia ako prvý krok k medzinárodnej spolupráci v tejto oblasti.

Vytlačiť