Martin Lacko: Slovenská republika 1939 – 1945

Obrázok obálky Slovenská reopublika 1939 - 1945.

Bezpochyby najkontroverznejšie, zatracované, ale rovnako i vyzdvihované obdobie Slovenskej republiky 1939 – 1945 vyvoláva dodnes búrlivé diskusie. Neutíchajúci záujem o túto etapu slovenských dejín dokazuje, že aj zdanlivo prežitá minulosť preniká v rôznych podobách do súčasnosti a dokáže rozvíriť hladinu politického i spoločenského života.
Knižná monografia pracovníka ÚPN Martina Lacka je jedným z možných pohľadov na toto mnohostranne interpretované obdobie. Nadväzuje na staršie snahy historikov o seriózne zhodnotenie jeho pozitív i negatív, bez politizácie a tradičných emócií, pričom sa snaží prekonávať viaceré, často len zdanlivé interpretačné protirečenia. Nevyhýba sa najcitlivejším témam, ktoré sa usiluje podávať objektívne. Populárno-náučná publikácia môže poskytnúť laickej, ale i odbornej verejnosti komplexný, hoci stručný náhľad na všetky aspekty spojené s prvým slovenským štátom v našich dejinách: jeho vznik a formovanie, charakter režimu, spoločenskú atmosféru, tzv. židovskú otázku, hospodárske a zahranično-politické súvislosti či frontovú účasť jeho armády. Štylisticky zrozumiteľný text spolu s množstvom dosiaľ nepublikovaných fotografií atraktívnosť titulu len zvyšuje.

Cena: vypredané


Vytlačiť