Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Martin Lacko, Ján Sabo - Žandár troch režimov

Obrázok obálky

Kniha ponúka neobvyklý pohľad na mimoriadne spletité dejiny Slovenska v 20. storočí cez prizmu životného príslušníka bezpečnostného aparátu. Ústredná postava tohto diela, Gustáv Polčík, rodák z Veľkých Kostolian (1918), bol najprv príslušníkom Zboru žandárstva SR (1941 – 1944), potom povstaleckým četníkom, potom znova žandárom za nemeckej okupácie a nakoniec partizánom. Po vojne bol príslušníkom Národnej bezpečnosti, neskôr SNB, v rokoch 1954 – 1966 bol pridelený k jej štátnobezpečnostnej zložke (OO MV Prievidza). Jeho životný príbeh je tak na slovenské, ako aj československé pomery výnimočným. Len veľmi zriedka sa totiž stávalo, aby jeden človek vydržal v tomto, politicky najviac exponovanom, rezorte vo všetkých protichodných režimoch, kontinuálne od začiatku služby až do penzie. Osobitne cenné sú jeho poznatky k téme slovenského žandárstva, ktoré podnes ostáva bielym miestom historiografie, ako aj k fungovaniu komunistickej bezpečnosti a jej konkrétnym akciám v 50. rokoch, ku ktorým sa nezachovali archívne dokumenty. Biografia je príspevkom nielen do mozaiky dejín Bezpečnosti na Slovensku, ale rovnako aj príspevkom k tzv. malým dejinám v 20. storočí.

Súbor na stiahnutie PDF (veľkosť 15.70 MB)

Cena: vypredané

Vytlačiť