Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Marianna Oravcová - Akcia B

Obrázok obálky

Publikácia sa venuje v slovenskej historiografii doteraz príliš nepovšimnutej problematike vysťahovania komunistickému režimu nepohodlných osôb z veľkých miest, osobitne z Bratislavy. Najznámejšia z akcií je v tomto smere Akcia B, ktorá sa uskutočnila v rokoch 1952 a 1953, a ktorej obeťou sa stalo len v Bratislave takmer 700 rodín. Na základe straníckeho rozhodnutia sa museli neraz z večera na ráno vysťahovať na pre nich dovtedy neznáme miesta, kde boli nasadení na ťažké manuálne práce. Autorka zasadzuje priebeh a dôsledky Akcie B do širšieho dobového kontextu, v rámci ktorého opisuje perzekučné mechanizmy komunistického režimu v bývalom Československu aj v širšom stredoeurópskom priestore, charakter legislatívy smerujúci k porušovaniu ľudských práv, mimosúdne perzekúcie predchádzajúce samotnej Akcii B, ako aj rehabilitácie obetí postihnutých vysťahovaním. Popri podrobnej historickej rekonštrukcii priebehu a dôsledkov Akcie B kniha tiež prináša pohľad na problematiku snahy a rehabilitáciu jej obetí, a to tak v roku 1968, ako aj po páde komunistického režimu v roku 1989.

Záujemcovia o kúpu knihy sa môžu na ÚPN obrátiť e-mailom na adresu distribucia@upn.gov.sk.

On-line prezentáciu publikácie autorkou nájdete na facebooku Ústavu pamäti národa na link: https://www.facebook.com/ustav.pamati.naroda/videos/4081987988480022/?redirect=false

ORAVCOVÁ, Marianna: Akcia B. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2020. 304s.
ISBN 978-80-89335-93-0

Cena: 9.20 €

Vytlačiť