Letná škola projektu „In Between?“ – predĺženie prihlasovania do 15. júla

Prihlášky na letnú školu „In Between? – Susedia sa stretávajú v pohraničí" v slovensko-poľskom pohraničí je možné podávať do 15. júla 2021.

In Between? je vzdelávací projekt pre študentov so záujmom o spoznávanie histórie európskych pohraničných regiónov organizovaný Európskou sieťou Pamäť a solidarita (ENRS). Tento rok pozývame študentov zo susedných krajín, aby vytvorili tímy na oboch stranách hranice. Projektu sa zúčastnia Česká republika, Nemecko, Poľsko, Slovensko a Ukrajina.

In Between? sa uskutoční od júla do septembra 2021 a bude pozostávať z online workshopov, študijného pobytu a záverečnej konferencie. Termín na podávanie prihlášok je 15. júl 2021.

V tomto roku pozývame zapojiť sa študentov antropológie, kultúrnych štúdií, etnografie, histórie, žurnalistiky, regionálnych štúdií, sociológie a podobne. Workshopy pre účastníkov zo Slovenska sa uskutočnia na prelome augusta a septembra 2021 a študijný pobyt bude prebiehať od 4. do 11. septembra 2021.

Účastníci budú vybraní v medzinárodnom dvojstupňovom náborovom procese. Úspešní kandidáti sa zúčastnia interdisciplinárnych workshopov a prednášok o historických súvislostiach daných regiónov, ktoré sa budú konať online. Naučia sa, ako robiť interview, fotografovať, robiť profesionálne nahrávky a spraviť z nich podcast. Následne sa účastníci rozdelia na menšie tímy a vycestujú do pohraničia, kde sa stretnú so zástupcami miestnych komunít. Tímy počas študijnej návštevy zhromaždia obrazové materiály a zvukové záznamy a pripravia podcast dokumentujúci ich rozhovory. Všetci účastníci predstavia výsledky svojho výskumu na záverečnej konferencii v dňoch 22. – 24. septembra 2021 v Berlíne.

UPOZORNENIE: Ak sa prekročenie hraníc pre pandémiu COVID-19 nebude môcť uskutočniť, tímy budú pracovať oddelene a pri tvorbe podcastu budú komunikovať online. V prípade ďalších obmedzení z dôvodu pandémie sa v online priestore môže konať aj záverečná konferencia.

Workshopy, strava a ubytovanie budú bezplatné. Od uchádzačov sa očakáva, že si uhradia iba náklady na cestu na miesto študijného pobytu.

Dátum a miesto konania, pravidlá účasti a prihlasovací formulár je možné nájsť na adrese https://enrs.eu/edition/in-between-2021.

Európska sieť Pamäť a solidarita je medzinárodná iniciatíva, ktorej cieľom je skúmať, dokumentovať a rozširovať vedomosti verejnosti o histórii Európy v 20. storočí a európskych kultúrach pamäti s osobitným dôrazom na obdobia diktatúr, vojen a odporu voči politickému násiliu. Členmi siete sú Nemecko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko. V jej poradných orgánoch sú zastúpení zástupcovia Albánska, Rakúska, Českej republiky, Estónska, Gruzínska, Lotyšska a Litvy. Projekt In Between? na Slovensku organizuje v spolupráci s Ústavom pamäti národa.

obrázok Neighbours Meet in the Bordelands


Vytlačiť