Logo

Kremnica v dejinách 20. storočia

Predstaviť nové poznatky z dejín Kremnice, ktoré sa týkajú politického, hospodárskeho a kultúrneho života mesta, vývoja sociálnej a národnostnej štruktúry jeho obyvateľstva i životného prostredia - to je cieľ interdisciplinárnej konferencie Kremnica v dejinách 20. storočia. V neposlednom rade prinesie aj zaujímavé pohľady na osobnosti, ktoré svojim pôsobením formovali mesto a jeho prostredie.

Prvý ročník podujatia sa konal pri príležitosti 690. výročia založenia Kremnica v roku 2018 a okrem mnohých odpovedí otvoril aj nové otázky a poukázal na biele miesta v historiografii dejín mesta v 20. storočí.

Na podujatie, ktoré bude v Kremnici vo štvrtok 22. októbra 2020, pozýva Štátny archív v Banskej Bystrici - pracovisko Archív Kremnica, mesto Kremnica a Ústav pamäti národa.

Svoj záujem o účasť na vedeckej konferencii potvrďte, prosíme, prostredníctvom vyplnenej prihlášky do 31. augusta 2020 na e-mailovej adrese archiv.bb.kr@minv.sk.


Vytlačiť