Košice žili spomienkami na "apoštola Košíc"

Pri príležitosti 110. výročia narodenia jezuitského pátra a politického väzňa JUDr. Františka Paňáka SJ (1908, Oravský Podzámok – 1997, Košice) pripravili Ústav pamäti národa, Teologická fakulta Katolíckej univerzity a Teologická fakulta Trnavskej univerzity v dňoch 24. až 26. januára podujatie, ktoré mapovalo život a dielo tejto osobnosti Košíc i Slovenska.

Spomienka začala v priestoroch Spoločnosti Ježišovej prednáškou historika ÚPN Františka Neupauera.

Svätej omši v Dóme sv. Alžbety, otvárajúcej programu druhého dňa konferencie, predsedal emeritný arcibiskup Alojz Tkáč, ktorý pátra Paňáka osobne poznal. Konferencia pokračovala odbornými príspevkami zástupcov akademickej obce z Košíc, Bratislavy a Ríma i spomienkami členov rehoľných komunít. Cenné informácie z listov pátra Paňáka predniesol jeho synovec Cyril Urban, mozaiku spomienok doplnili aj svedectvá jeho súčasníkov.

Nasledovali prednášky, ktoré priblížili dobu neslobody i príbeh pátra Paňáka mladým na troch košických školách.


Marián Gula z Ústavu pamäti národa v rozhovore s redaktorkou RTVS

Marián Gula z Ústavu pamäti národa v rozhovore s redaktorkou RTVS

Jezuita Ján Ďačok počas príspevku o pátrovi Paňákovi

Jezuita Ján Ďačok počas príspevku o pátrovi Paňákovi

Foto: František Neupauer, ÚPN


Vytlačiť