Činnosť československých spravodajských služieb na území Rakúska v rokoch 1945 – 1989 III.

Medzinárodná vedecká konferencia.

Die Tätigkeit der tschechoslowakischen Geheimdienste in Österreich in der Jahren 1945 – 1989 III.

Od roku 2011 skúmajú rakúski, českí a slovenskí historici v rámci spoločného výskumu v archívoch vo Viedni, Prahe a Bratislave širokú oblasť spravodajskej činnosti medzi Rakúskom a bývalým Československom, teda na oboch stranách „železnej opony".

Skúsenosti a výsledky tejto výskumnej činnosti si odborníci vymieňajú v rámci vedeckých konferencií i publikačnej činnosti.

Po konferenciách, ktoré sa uskutočnili v Raabs an der Thaya (2012) a v Telči (2013) je pripravované ďalšie stretnutie v Bratislave. Stretnú sa výskumníci z Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních služeb v Prahe, Ústavu pamäti národa v Bratislave a Ludwig Boltzmann-Institut für Kriegsfolgen-Forschung Graz – Wien – Raabs v Rakúsku ale i ďalší odborníci, ktorí skúmajú činnosť spravodajských služieb. V Bratislave predstavia aktuálne výsledky svojho výskumu.

Otvorením archívov spravodajských služieb v bývalých socialistických krajinách dostal rakúsky výskum dôležité impulzy – otvoril sa nový operačný priestor pre výskum činností spravodajských služieb. Okrem oblastí politickej a vojenskej špionáže bolo pre Rakúsko, ako miesto stretnutí politických blokov studenej vojny, veľmi zaujímavé zamerať detailnejšie pozornosť na oblasť výskumu, ktorej sa dosiaľ venovalo málo pozornosti: oblasť priemyselnej špionáže, úloha médií a konkrétnych novinárov, význam rakúskeho ministerstva zahraničných vecí ako zdroj spravodajských informácií alebo skutočných mikropríbehov okolo tragédií pozdĺž „železnej opony", ale aj dôstojníkov československej rezidentúry vo Viedni, ktoré bolo – z hľadiska fungovania československých spravodajských služieb – najdôležitejšie.

Konferencia v Bratislave začína 30.septembra. V rámci konferencie sa uskutoční i workshop pre mladých výskumných pracovníkov a prezentácia dokumentárneho filmu s diskusiou. Budú nasledovať dva dni vedeckých prednášok.

Vytlačiť