Konferencia Ústavu pamäti národa: Akcie, zločiny a obete Štátnej bezpečnosti a Pohraničnej stráže v rokoch 1945 – 1989

VÝZVA

Štátna bezpečnosť (ŠtB) a Pohraničná stráž (PS), v komunistickom Československu, spolu s jeho justíciou nesú najväčšiu výkonnú zodpovednosť za perzekúcie a zločiny režimu na svojich občanoch, z ktorých sa mnohí stali jeho obeťami, často v zápase s ním.

Počas rokov 1945 resp. 1948 – 1989 bolo v Československu perzekvovaných vyše 250.000 občanov, z toho na Slovensku vyše 71.000. Ústav pamäti národa (ÚPN) ako aj ÚSTR ČR v Archíve ÚPN, resp. v ABS evidujú množstvá takýchto prípadov a káuz politického násilia komunistickej totality, z ktorých mnohé sú dodnes nepreskúmané.

Podobne na Slovensku i v Česku žijú poslední pamätníci, ktorí na vlastnej koži prežili politickú a triednu nenávisť, násilie a mnohoročné väznenia. Ich domáce archívy skrývajú verejnosti často neznáme príbehy násilia represívnych zložiek režimu.

Sme presvedčení, že v slovenských a českých archívoch sa nachádzajú takéto prípady a príbehy, ktorých zverejnenie pomôže snahám o pomenovanie vinníkov, obetí a násilnej praxe tých, ktorí boli „oceľovou päsťou" režimu komunistov.

V snahe využiť tieto pramene, ponúknuť ich verejnosti a podieľať sa na satisfakcii obetiam, ako aj na výročie Novembra 1989, Ústav pamäti národa v spolupráci s Konrad- Adenauer-Stiftung – Zastúpenie v SR organizuje konferenciu s tematickým záberom na bývalé Československo s názvom

Akcie, zločiny a obete Štátnej bezpečnosti a Pohraničnej stráže v rokoch 1945 – 1989.

Konferencia sa uskutoční v dňoch 23. a 24. novembra 2016 v Bratislave, Jakubovo námestie 5, Centrum Salvator.

Cieľom konferencie je prezentovať doteraz dostatočne nespracované prípady a príbehy ľudí postihnutých komunistickými perzekúciami v ČS(S)R počas ich rozpracovávania ŠtB, zaistenia, vyšetrovania, väznenia alebo Pohraničnou strážou pri útekoch cez tzv. železnú oponu v rokoch 1945 - 1989.

V prípade záujmu vyplňte prihlášku a spolu s abstraktom príspevku (max. 1 strana) pošlite do 30. 9. 2016 na e-mailovú adresu krestanova@upn.gov.sk alebo dubovsky@upn.gov.sk.

Rokovacími jazykmi konferencie sú slovenčina a čeština.

Pre aktívnych účastníkov organizátori zabezpečujú ubytovanie a stravu počas konania konferencie.

Organizátori rozhodnú o zozname účastníkov, ktorí budú zaradení do programu konferencie. Z konferencie bude vydaný zborník príspevkov.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Vytlačiť