Logo

Konferencia ÚPN a KAS : Akcie, zločiny a obete ŠtB a Pohraničnej stráže v rokoch 1945 - 1989

27. výročie Novembra 1989 usporiadal ÚPN za finančnej podpory KAS Bratislava v dňoch 23. a 24 novembra 2016 slovensko – českú vedeckú konferenciu s titulom Akcie, zločiny a obete ŠtB a Pohraničnej stráže v rokoch 1945 – 1989, ktorá prebehla v konferenčnom Centre Salvator v Bratislave.

Téma konferencie úzko korešpondovala s poslaním ÚPN i ďalších partnerských inštitúcií, zúčastňujúcich sa konferencie ako ÚSTR ČR, ABS, ÚDV PZ ČR ako aj ústavov SAV a AV ČR, resp. vysokých a iných škôl a múzeí z takpovediac celej bývalej ČSFR.

Účastníci konferencie sa vzácne stretli polovica z ČR a druhá zo SR. Podobne príspevky sa týkali oboch hlavných tém – aktivít a zločinov i obetí Štátnej bezpečnosti i Pohraničnej stráže a niekedy tematicky zachádzali do zahraničia, čím sa potvrdila opodstatnenosť zvolenej témy konferencie a jej doterajšia vedecká nevyčerpanosť. Konferenciu otvorili hovorca ÚPN Peter Juščák a riaditeľ Sekcie vedeckého výskumu Patrik Dubovský. Hlavnými úvodnými rečníkmi boli František Neupauer, ktorý predniesol kľúčový príspevok politického väzňa a člena KPVS Rudolfa Dobiaša a riaditeľ Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Oldřich Tůma, ktorý predniesol prejav k téme konferencie ako aj k rezíduám daných prejavov komunistického režimu po Novembri 1989.

Autori príspevkov sa venovali najmä obetiam z radov politických väzňov v uránových baniach, ich spomienkam na neľudské tresty, politickým procesom s oponentmi komunistického režimu, v ktorých jedinečne vyznel autentický príspevok pracovníčky ÚPN a bývalej politickej väzenkyne Emílie Pastvovej rod. Kesegovej. Ďalej pokusom o úteky za „železnú oponu" alebo únosy spoza nej do Československa, ďalej činnosti ŠtB voči aktívnym kňazom a opatreniam vzhľadom na krízu režimu v zahraničí ako aj činnosti Pohraničnej stráže, ktorá mala často za následok smrť alebo perzekúcie utekajúcich na západ či „nezákonným" aktivitám v pohraničí.

Počas konferencie sa účastníci stretli pri Pamätníku obetiam komunistického režimu na Jakubovom námestí, kde si tieto obete uctili položením kvetov a zapálením sviečok. Tento pietny akt sprevádzala husľová skladba Sarabanda od J. S. Bacha, ktorou sa predstavila Alžbeta Godovičová a báseň Rudolfa Dobiaša November 1989, ktorú predniesol František Neupauer. Súčasťou programu konferenciu bolo premietnutie filmu ÚPN Stopy v snehu, režiséra Slavomíra Zrebného.

Zhrňujúceho slova konferencie sa ujali Oldřich Tůma (riaditeľ ÚSD AV ČR), Milan Bárta (ÚSTR ČR) a Patrik Dubovský (ÚPN). Vyjadrili zhodne dôležitosť oboch problematík – perzekúcií ŠtB a neľudskej činnosti PS a ocenili kvalitnú odbornú zostavu účastníkov konferencie, jej zámeru i realizácie a vedeckú úroveň príspevkov. Skonštatovali prepojenosť totalitnej histórie so súčasnými novototalitnými javmi v oboch štátoch, spojenú so snahou o privlastňovanie si protitotalitných prejavov a zápasov reprezentantmi práve nedemokratickými subjektmi (napr. 17. novembra 1989). Riaditeľ Sekcie vedeckého výskumu ÚPN P. Dubovský zdôraznil východiskovú bázu témy konferencie, ktorou na základe 65 ročného obdobia spoločných česko-slovenských dejín je najmä spoločná centralistická a totalitná negatívna skúsenosť. Toto je prirodzeným východiskom na spoločné bádanie, príkladom čoho bola i táto konferencia. Vystavil do popredia aspekt človeka indivídua v dejinách, jeho utrpenia a dôstojnosti, ako základu pre chápanie dejín „plných živých ľudí". Ocenil priblíženie týchto „českých" reálií slovenskému poslucháčovi a viceversa. Spomenul myšlienku Ferdinanda Peroutku: O zmysle našej práce, kde by práca historika nemala byť sterilná, ale v práci pamäťových inštitúcií by mala prispieť k stále neukončenému procesu vyrovnávania sa s totalitnými režimami v oboch nástupníckych republikách povojnovej ČSR či ČSSR.

Z pracovníkov ÚPN sa konferencie s príspevkom zúčastnili spomenutá E. Pastvová, B. Kinčok, S. Labjak a P. Dubovský a ako moderátori V. Palko a M. Miklovič. Hlavnými organizátormi konferencie boli pracovníci ÚPN Marian Gula, Ivana Kresťanová, Eva Guldanová a Patrik Dubovský.

Príhovor riaditeľa sekcie vedeckého výskumu Patrika Dubovského.

Príhovor riaditeľa sekcie vedeckého výskumu Patrika Dubovského.

Príhovor hovorcu ÚPN Petra Juščáka.

Príhovor hovorcu ÚPN Petra Juščáka.

Účastníci konferencie.

Účastníci konferencie.

Foto: Peter Jašek, ÚPN


Vytlačiť