Konferencia Slovensko v rokoch neslobody 1938 - 1989 II. Osobnosti známe - neznáme

Pozývame Vás na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou Slovensko v rokoch neslobody 1938 – 1989 II. Osobnosti známe – neznáme. Konferencia sa uskutoční 22. – 23. mája 2012 v Banskej Bystrici v kinosále Múzea SNP. Organizátormi konferencie sú: Katedra histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ústav pamäti národa, Múzeum Slovenského národného povstania a Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Vytlačiť