Konferencia Slovenská republika 1939 - 1945 očami mladých historikov VIII Od Salzburgu do vypuknutia Povstania

Ústav pamäti národa v spolupráci s Katedrou histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity usporiadal medzinárodnú vedeckú konferenciu Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov VIII „Od Salzburgu do vypuknutia Povstania“, ktorá sa uskutočnila v dňoch 20. – 22. apríla 2009 v aule Pázmáneum Trnavskej univerzity.

Podujatie nadviazalo na predošlé ročníky, ktoré sa konali v rokoch 2002 – 2008 na pôde univerzít a vedeckých inštitúcií v Trnave, Banskej Bystrici, Prešove a Bratislave. Konferencie vytvorila priestor zástupcom mladšej generácie historikov na prezentovanie najnovších výsledkov výskumu vymedzeného obdobia v rámci širokého spektra otázok – od politiky, cez ekonomiku, sociálnu problematiku, až po mocensko-represívny aparát štátu a armádu.

Foto: Príhovor primátora Trnavy Štefana Bošnáka.

Príhovor primátora Trnavy Štefana Bošnáka. Zľava: prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium FF TU Marián Zervan, predseda SpR ÚPN Ivan A. Petranský, primátor Štefan Bošnák a Peter Sokolovič z ÚPN.

Foto: Martina Fiamová z ÚPN.

Martina Fiamová z ÚPN.

Foto: Prestávka.

Prestávka.

Foto: Publikum.

Publikum.

Foto: Branislav Kinčok, ÚPN

Vytlačiť