Konferencia Slovenská republika 1939 - 1945 očami mladých historikov IX.

16. 4. 2010

V dňoch 13. až 15. apríla 2010 sa uskutočnil 9. ročník zo série konferencií Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov, ktorý zorganizoval Ústav pamäti národa v spolupráci s Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Obvodným úradom v Považskej Bystrici. Záštitu nad vydareným podujatím prevzal minister obrany Slovenskej republiky Jaroslav Baška, ktorý vo svojom príhovore ocenil snahu mladých vedeckých pracovníkov podieľať sa na osvetľovaní tohto obdobia novodobých slovenských dejín.

Tematickou náplňou príspevkov historikov zo štyroch krajín – Slovenska, Poľska, Českej republiky a Ukrajiny, sa tento rok stala doteraz málo spracovaná problematika každodenného života v rokoch 1939 – 1945. V piatich blokoch sa takmer štyridsať autorov snažilo podať plastický obraz o spoločensko-politických aspektoch, živote v armáde či Hlinkovej garde, slovenskom školstve a kultúre, cirkevnej a hospodárskej politike. Autori vo svojich príspevkoch analyzovali mnohé, často kontroverzne vnímané témy - poukázali na každodenný život slovenských vojakov na fronte či v zázemí, represie voči obyvateľom obcí obsadených partizánmi, proces slovakizácie a jeho reflexiu v slovenskej spoločnosti, život Slovákov na Maďarmi zabratom území, analyzovali životnú úroveň obyvateľstva či slobodu náboženských pomerov. Spolu vytvorili mozaiku, ktorá sa stane základom ďalšieho seriózneho vedeckého výskumu problematiky každodennosti.

Foto: Príhovor ministra obrany SR Jaroslava Bašku

Príhovor ministra obrany SR Jaroslava Bašku

Foto: Príhovor predsedu SpR ÚPN Ivana A. Petranského

Príhovor predsedu SpR ÚPN Ivana A. Petranského

Foto: Účastníci panelu

Účastníci panelu

Foto: Publikum

Publikum

Foto: Branislav Kinčok, ÚPN

Vytlačiť