Konferencia o Železnej opone a odhalenie pamätníka jej obetiam

V rámci projektu „Behind the Bridge / Za mostom“ sa 14. novembra 2013 v Devíne uskutočnila Konferencia na tému „Železná opona a revitalizácia obranných bunkrov pozdĺž rieky Morava“. Konferencia bola zorganizovaná v spolupráci Bratislavského samosprávneho kraja, Ústavu pamäti národa a Vojenského historického ústavu, za pomoci projektu RECOM SK-AT, ktorý je realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenskej republiky a Rakúska.
Konferenciu pozdravili Pavol Frešo, predseda BSK a Magdaléna Vášáryová, poslankyňa NR SR. Počas programu sa uskutočnila prezentácia publikácie o spoločnej histórii územia pod názvom „Za mostom“.
V panelovej diskusii na tému železnej opony a obranných opevnení sa účastníkom konferencie prihovorili Doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc. z Katedry histórie FF UCM v Trnave, Mgr. Peter Chorvát, PhD. z Vojenského historického ústavu, Mgr. Ľubomír Morbacher, z Ústavu pamäti národa, Generálmajor Norbert Sinn z Tereziánskej vojenskej akadémie vo Wiener Neustadte, akad. sochár Juraj Čutek, autor pamätníka obetiam železnej opony pri Cyklomoste Slobody v Devínskej Novej Vsi, Ing. Ernest Húska z Petržalského okrášľovacieho spolku, Ing. Peter Tydlitát, starosta obce Gajary, Mag. Zoltán Szabadfi z Kultúrneho spolku „Grenzgänger“, RNDr. Ján Madarás, Phd. zo Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra a Ing. Alžbeta Melicharová z KOCR.
Na záver konferencie sa pri Cyklomoste Slobody v Devínskej Novej Vsi uskutočnilo slávnostné odhalenie pamätníka obetiam Železnej opony. Za účasti širokej verejnosti sa prítomným prihovorili predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska Don Anton Srholec, predseda BSK Pavol Frešo a predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák. Pamätník Juraja Čuteka v tvare prelomenej mramorovej tabule obsahuje mená 42 ľudí, ktorí prišli o život pri pokuse emigrovať cez rieku Moravu do Rakúska. Vytvorenie pamätníka podporil BSK, rakúski partneri v rámci cezhraničnej spolupráce, ako aj Európska únia. Po obsahovej stránke sa na jeho zhotovení podieľal Ústav pamäti národa.

Vytlačiť