Konferencia o osobnosti Dr. Františka Paňáka SJ a prenasledovaných na východnom Slovensku

Ústav pamäti národa v spolupráci s Teologickou fakultou Katolíckej univerzity v Košiciach a Teologickou fakultou Trnavskej univerzity pripravuje vedeckú konferenciu s názvom Osobnosti na východe Slovenska navzdory totalitám. Osobnosť JUDr. Františka Paňáka SJ (1908 - 1997). Podujatie sa bude konať pri príležitosti 110. výročia od narodenia pátra Paňáka, ktorého životný príbeh je unikátnym svedectvom politického väzňa, kňaza, kritika komunistického režimu, no rovnako aj predsedu spolku Detvan v Prahe a publicistu. V Košiciach pôsobil od roku 1968 a jeho činnosť zasiahla do života jednotlivcov, mesta i regiónu. Vo svojej dobe patril k autentickým nositeľom kresťanskej inšpirácie a uchovania vnútornej slobody v čase perzekúcií a neslobody.

Cieľom konferencie bude analyzovať aktivity pátra Františka Paňáka SJ a ďalších osobností, ktoré boli schopné vplývať na život v regióne a svojimi postojmi otvárali cestu pre viac slobody a demokracie. Cieľom je zachytiť svedectvo pamätníkov. Ako vnímali osobnosti vo svojom regióne? Čím ich oslovovali v minulosti a môžu osloviť aj dnes? Ich činnosť je potrebné vykresliť v kontexte slovenského disentu. Dôležitý je aj postoj režimu voči nim, postihy jednotlivých aktivistov, pokusy o zmrazenie ich činnosti.

Plánovaný termín konferencie: 25. január 2018

Miesto konania: Teologická fakulta KU v Košiciach

Základné tématické okruhy konferencie:

  • Osobnosť pátra Františka Paňáka
  • Osobnosti v regióne (ktoré vplývali na dianie v regióne v čase neslobody)
  • Spomienky pamätníkov na pátra Paňáka, prípadne na iné osobnosti
  • Duchovný rozmer pôsobenia pátra Paňáka a iných prenasledovaných osobností regiónu
  • Osobnosti regiónu v čase normalizácie
  • Štátna bezpečnosť a jej činnosť zameraná voči osobnostiam na východom Slovensku

Na konferenciu je možné prihlásiť sa emailom na adresu frantisek.neupauer@upn.gov.sk zaslaním krátkej anotácie príspevku a stručnej informácie o autorovi do 20. decembra 2017.

Osobné spomienky na pátra Františka Paňáka (fotografie, listy) môžete zaslať poštou na adresu Teologickej fakulty (alebo mailom na cyril.hisem@gmail.com).

Organizátor si vyhradzuje právo výberu účastníkov konferencie.

Kontakt:
František Neupauer
Ústav pamäti národa
Miletičova 19
P. O. Box 29
820 18 Bratislava 218

Kontakt:
Cyril Hišem
Teologická fakulta KU
Hlavná 89
041 21 Košice

Vytlačiť