Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Konferencia o novembrových udalostiach v Košiciach - pozvánka

Mesto Košice, Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku a Ústav pamäti národa Vás pozývajú na konferenciu 20 rokov slobody. Cieľom konferencie , ktorá sa uskutoční 9. novembra v Aule Teologickej fakulty Katolíckej univerzity na Hlavnej ul. 89 v Košiciach, je pripomenutie si udalostí vedúcich k oslobodeniu našej spoločnosti.

Vytlačiť