Konferencia o Auguste 1968 v Košiciach

V Košiciach sa 7. septembra 2018 uskutočnila konferencia venovaná 50. výročiu invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Podujatie usporiadali občianske združenie Charta 017 a Košický samosprávny kraj v spolupráci s partnermi, medzi ktorými bol aj Ústav pamäti národa. Práve v Košiciach sa po udalostiach 21. augusta 1968 konali najmohutnejšie občianske protesty proti okupácii, ktoré si vyžiadali životy siedmych ľudí.

Úvodným slovom otvoril podujatie predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka, po ktorom nasledoval prvý blok príspevkov zameraný na dejinné súvislosti okupácie Československa v auguste 1968. Vystúpili v ňom košický aktivista a predstaviteľ združenia Charta 017 Štefan Lazorišák, historik Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Oldřich Tůma, publicista Iván Bába, aktivista KAN Jiří Domlátil, analytik Milan Žitný a historik Ústavu pamäti národa Peter Jašek, ktorý vo svojom príspevku rekapituloval priebeh 21. augusta v Košiciach, vrátane obetí okupácie a postoja širokej verejnosti, ako aj straníckych orgánov.

V druhej časti konferencie odzneli príspevky zamerané na problematiku Košíc. Tibor Kočík hovoril o reflexii a osudoch košických literátov, Vladimír Mezencev sa venoval košickým novinárom a Martin Račko, syn zosnulého sochára Arpáda Račka, priblížil osudy pôvodnej pamätnej tabule venovanej obetiam okupácie v Košiciach. Na záver vystúpil s príspevkom svedok dobových udalostí Jozef Horváth, ktorý hovoril o vlastných skúsenostiach z 21. augusta 1968.

Po príspevkoch pozvaných hostí nasledovala dlhá diskusia, v ktorej hľadali prítomní odpoveď na otázku, prečo práve v Košiciach bol odpor voči okupácii taký silný.

Na záver podujatia Štefan Lazorišák prečítal text vyhlásenia Charty 017 venovanej 50. výročiu okupácie Československa.

Príspevky, ktoré na podujatí odzneli, výrazne prispeli k prehĺbeniu poznatkov o priebehu a dôsledkoch 21. augusta 1968 v Košiciach a mali by byť súčasťou plánovaného zborníka, ktorý by mal byť publikovaný v blízkej budúcnosti.


Členovia Charty 017 Štefan Lazorišák, Jakub Exner a Michal Kravčík (sprava) a predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka (druhý zľava)

Členovia Charty 017 Štefan Lazorišák, Jakub Exner a Michal Kravčík (sprava) a predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka (druhý zľava)

Výstava fotografií zachycujúcich inváziu vojsk Varšavskej zmluvy v Košiciach

Výstava fotografií zachycujúcich inváziu vojsk Varšavskej zmluvy v Košiciach

Konferencia Okupácia Košíc a východného Slovenska 1968

Konferencia Okupácia Košíc a východného Slovenska 1968

Konferencia Okupácia Košíc a východného Slovenska 1968

Konferencia Okupácia Košíc a východného Slovenska 1968

Foto: Veronika Janušková, Košice:dnes

Vytlačiť