Konferencia JUDr. František Paňák SJ a prenasledovaní na východnom Slovensku.

Ústav pamäti národa v spolupráci s Teologickou fakultou Katolíckej univerzity v Košiciach a Teologickou fakultou Trnavskej univerzity pripravuje vedeckú konferenciu s názvom JUDr. František Paňák SJ a prenasledovaní na východnom Slovensku.

Podujatie sa bude konať pri príležitosti 110. výročia narodenia pátra Paňáka, ktorého životný príbeh je unikátnym svedectvom politického väzňa, kňaza, kritika komunistického režimu, no rovnako aj predsedu spolku Detvan v Prahe a publicistu. V Košiciach pôsobil od roku 1968 a jeho činnosť zasiahla do života jednotlivcov, mesta i regiónu. Vo svojej dobe patril k autentickým nositeľom kresťanskej inšpirácie a uchovania vnútornej slobody v čase perzekúcií a totalitného režimu.

Konferencia sa začne 24. januára o 17:30 v aule Domu Spoločnosti Ježišovej (Komenského 14) predstavením osobnosti JUDr. Františka Paňáka SJ historikom ÚPN Františkom Neupauerom.

Program druhého dňa, teda 25. januára, otvorí svätá omša v Dóme svätej Alžbety a bude pokračovať v aule Teologickej fakulty Katolíckej univerzity (Hlavná 89). V prvom bloku sa bude diskutovať o prenasledovaní Cirkvi a jej predstaviteľov na východnom Slovensku v období komunistického režimu, v ďalších dvoch blokoch zaznejú príspevky zameriavajúce sa na život pátra Paňáka z rôznych aspektov aj osobné spomienky a svedectvá.

Ústav pamäti národa pripravuje vydanie zborníka z podujatia s rozsiahlejšími príspevkami. Prispievatelia a záujemcovia o zborník môžu kontaktovať historika Františka Neupauera prostredníctvom e-mailu frantisek.neupauer@upn.gov.sk .

Podrobný program nájdete tu (.pdf), plagát tu (.pdf).

Plagát ku Konferencii JUDr. František Paňák SJ a prenasledovaní na východnom Slovensku.

Vytlačiť