Konferencia Fenomén Bratislava

V dňoch 21. a 22. septembra 2010 sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave, pod záštitou primátora hlavného mesta SR Bratislavy Andreja Ďurkovského, uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia Fenomén Bratislava.

Na konferencii, ktorú zorganizoval Ústav pamäti národa v spolupráci s občianskym združením Pamäť národa, Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou, Európskou sieťou Pamäť a solidarita a Inštitútom Nordost, odznelo takmer tridsať zaujímavých príspevkov.

V šiestich paneloch sa prednášajúci venovali medzníkom politických dejín Bratislavy, etnickým zmenám a ich kultúrnym dopadom, urbanistickému vývoju, vytváraniu „novej spoločnosti“, umeniu a architektúre, ale aj sociálnym vzťahom a životu v meste počas meniacich sa režimov. Jedinečnosť Bratislavy, mesta, ktoré sa vyznačovalo multikultúrnym a multietnickým charakterom totiž vytvára veľmi zaujímavé podmienky na výskum jednotlivých fenoménov.

Foto: Zástupcovia organizátorov.

Zástupcovia organizátorov. Zľava: Burkhard Olschowsky z Európskej siete Pamäť a solidarita, predseda SpR ÚPN Ivan Petranský a primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský

Foto: poslankyňa NR SR Tatiana Rosová

Konferencia zaujala aj poslankyňu NR SR Tatianu Rosovú a mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Holandského kráľovstva v Slovenskej republike Daphne Bergsma

Foto: Účastníci prvého panelu

Účastníci prvého panelu

Foto: Publikum

Publikum

Foto: Branislav Kinčok, ÚPN

Vytlačiť