Konferencia Fenomén Bratislava - pozvánka

Ústav pamäti národa v spolupráci s občianskym združením Pamäť národa, Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou, Európskou sieťou Pamäť a solidarita a Nordost-Institut si Vás dovoľuje pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu pod záštitou primátora hlavného mesta SR Bratislavy Andreja Ďurkovského Fenomén Bratislava.

Cieľom konferencie je popísať udalosti, ktoré ovplyvňovali charakter mesta v minulom storočí. Jedinečnosť mesta, ktoré sa vyznačovalo multikultúrnym a multietnickým charakterom poskytuje dobré možnosti na výskum nielen historických udalostí a súvislostí, ale aj sociálnych a demografických štruktúr, náboženskej a kultúrnej rôznorodosti, dopadov represií totalitných režimov voči rôznym skupinám obyvateľstva či ďalších socio-historických fenoménov.

Termín: 21. a 22. september 2010
Miesto konania: Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Primaciálne námestie 1, Bratislava
R.S.V.P. do 16. septembra 2010, 02/ 593 00 363, matej.medvecky@upn.gov.sk

Vytlačiť