Konferencia Fenomén Bratislava - oznam

Ústav pamäti národa v spolupráci s občianskym združením Pamäť národa, hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a Európskou sieťou pamäť a solidarita organizuje konferenciu Fenomén Bratislava, ktorá sa uskutoční v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave v dňoch 21. – 22. 9. 2010. Cieľom konferencie je popísať udalosti, ktoré ovplyvňovali charakter mesta v minulom storočí. Jedinečnosť mesta, v ktorom spolu žili Slováci, Nemci, Maďari a Židia poskytuje dobré možnosti na výskum nielen historických súvislostí, ale aj sociálnych a demografických štruktúr, náboženskej a kultúrnej rôznorodosti, dopadov represií totalitných režimov voči rôznym skupinám obyvateľstva či ďalších socio-historických fenoménov. Konferencia by mala mať interdisciplinárny charakter.

Vytlačiť