Konferencia Február 1948 a Slovensko

14. - 15.2. 2008

Foto: príhovor podpredsedu vlády D. Čaploviča na otvorení konferencie.

Príhovor podpredsedu vlády D. Čaploviča na otvorení konferencie.

Foto: Marián Vrabko, dekan Právnickej fakulty UK v Bratislave, na pôde ktorej sa konferencia konala.

Marián Vrabko, dekan Právnickej fakulty UK v Bratislave, na pôde ktorej sa konferencia konala.

Foto: Slavomír Michálek s príspevkom v jednom z panelov.

Slavomír Michálek s príspevkom v jednom z panelov.

Foto: podpredseda vlády Dušan Čaplovič v rozhovore s českým veľvyslancom Vladimírom Galuškom.

Podpredseda vlády Dušan Čaplovič v rozhovore s českým veľvyslancom Vladimírom Galuškom.

Foto 1: zo sprievodného podujatia v Mestskej knižnici v Bratislave.
Foto 2: zo sprievodného podujatia v Mestskej knižnici v Bratislave.

Výstava Február 1948 - sprievodné podujatie konferencie v Mestskej knižnici v Bratislave.

Foto: Ľubomír Ďurina

Vytlačiť